Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 685

Rīgā 2016. gada 25. oktobrī (prot. Nr. 57 14. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā"

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un lauku attīstības
likuma 13. panta pirmo daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumos Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 175. nr.; 2013, 154. nr.; 2014, 174. nr.; 2015, 65., 178. nr.) šādus grozījumus:

1. Aizstāt noteikumu tekstā vārdus "Latvijas Valsts agrārās ekonomikas institūts" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Agroresursu un ekonomikas institūts" (attiecīgā locījumā).

2. Papildināt noteikumus ar 3.10., 3.11., 3.12. un 3.13. apakšpunktu šādā redakcijā:

"3.10. minerālmēslu vairumtirgotājus;

3.11. augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotājus;

3.12. lopbarības ražotājus;

3.13. sēklu tirgotājus."

3. Izteikt 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.2 Šo noteikumu 4.1 2. apakšpunktā minētie svaigpiena ražotāji sniedz centram informāciju:

11.2 1. par iepriekšējā gadā (no 1. janvāra līdz 31. decembrim) pārdoto svaigpienu un citiem piena produktiem - katru gadu līdz 31. janvārim saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikuma A un B daļu;

11.2 2. par iepriekšējā mēnesī citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdoto svaigpienu - līdz kārtējā mēneša desmitajam datumam saskaņā ar šo noteikumu 15. pielikuma A un C daļu."

4. Papildināt noteikumus ar 12.3 punktu šādā redakcijā:

"12.3 Institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam šo noteikumu 16., 17., 18. un 19. pielikumā minēto informāciju par iepriekšējo ceturksni sniedz:

12.3 1. minerālmēslu vairumtirgotāji (16. pielikums);

12.3 2. augu aizsardzības līdzekļu vairumtirgotāji (17. pielikums);

12.3 3. lopbarības ražotāji (18. pielikums);

12.3 4. sēklu tirgotāji (19. pielikums)."

5. Aizstāt 21.1. apakšpunktā skaitļus un vārdus "6. un 7. punktā" ar skaitļiem un vārdiem "6., 7. un 12.3 punktā".

6. Izteikt 14. un 15. pielikumu šādā redakcijā:

"14. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pārskats par piena bilanci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Periods

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mēnesis

 

Gads

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piena pircēja vai piena produktu ražotāja nosaukums

LUR Nr.

Atzīšanas Nr. vai reģistrācijas Nr. Pārtikas un veterinārajā dienestā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.*

Kopējais no svaigpiena ražotājiem iepirktais piena daudzums (kg)

 

 

 

Vidējais tauku %

 

Vidējais olbaltumu %

 

 

 

Tai skaitā bioloģiskais piens** (kg)

   
 

Vidējais tauku %

 

Vidējais olbaltumu %

   

 

Vidējā iepirkuma cena (*** pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (EUR)

 

 
 

Tai skaitā bioloģiskā piena vidējā iepirkuma cena (*** pēc faktiskā tauku un olbaltumvielu satura) bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (EUR)

   
 

Plānotā vidējā iepirkuma cena kārtējā mēnesī bez transporta, obligāto svaigpiena paraugu testēšanas, administrācijas un citām saistītajām izmaksām, par kg bez PVN (EUR)

   

 

Plānotais iepērkamā piena daudzums no svaigpiena ražotājiem kārtējā mēnesī (kg)

 

 

 

Uzkrājums no iepriekšējā mēneša (kg)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

Piena daudzums, kas iepirkts no citām personām
(nav svaigpiena ražotāji)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

p. k.

Personas nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

5.

 

 

 

 

 

 

 

6.

 

 

 

 

 

 

 

7.

 

 

 

 

 

 

 

8.

 

 

 

 

 

 

 

9.

 

 

 

 

 

 

 

10.

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.

Importētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Personas nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopējais iepirktā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.

Pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.

Piena daudzums, kas pārdots citām personām

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.

p. k.

Personas nosaukums

LUR Nr.

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.

Eksportētais piens

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valsts ISO kods

Personas nosaukums

Daudzums (kg)

 

 

 

kopā

no tā bioloģiskais

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopā

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.

Kopējais pārdotā un pārstrādātā piena daudzums (kg)

 

 

 

 

No tā bioloģiskais (kg)

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizpildītājs

Amats

Paraksts****

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aizpildīšanas datums****

 

 

 

 

 

Kontakttālrunis

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piezīmes.

* Pārskatā par piena bilanci 1. sadaļu neaizpilda piena produktu ražotāji, kuri pērk svaigpienu no pircēja vai citas personas, kas nav svaigpiena ražotājs.

** Bioloģiskais piens ir svaigpiens, kas ražots atbilstoši bioloģiskās lauksaimniecības shēmas prasībām, un to apliecina bioloģiskās lauksaimniecības jomu reglamentējošajos normatīvajos aktos noteiktās kontroles institūcijas izsniegts sertifikāts vai izziņa par pārejas perioda uz bioloģisko lauksaimniecību uzsākšanu.

*** Tiek izmantoti centra vienotās svaigpiena kvalitātes datubāzē esošie tauku un olbaltumvielu satura rādītāji.

**** Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

15. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par svaigpiena ražotāju pārdoto svaigpienu un piena produktiem

A daļa. Ziņas par svaigpiena ražotāju (veidlapu aizpildīt drukātiem burtiem)

1. Vārds, uzvārds (fiziskai personai)/nosaukums (juridiskai personai)  

 

2. Ganāmpulka reģistrācijas numurs                    

 

3. E-pasta adrese, mobilā tālruņa numurs  
   

B daļa. Pārdotais svaigpiens un piena produkti

20___. gada 1. janvāris-20___. gada 31. decembris

Nr. p. k.

Pārdotais produkts

Pārdotā produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

1. Svaigpiens   1,028 (ja pārdod litros)  
2. Sviests   22,5  
3. Svaigs (nenogatavināts) siers   8,0  
4. Biezpiena siers   7,5  
5. Biezpiens   6,5  
6. Rūgušpiens   1,0  
7. Augļu jogurts   0,8  
8. Saldais krējums   0,263 x krējuma tauku saturs  
9. Skābais krējums    
Kopā  

B daļā minēto informāciju par iepriekšējo gadu līdz kārtējā gada 31. janvārim Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1 2.1. un 4.1 2.2. apakšpunktā minētie ražotāji.

C daļa. Citā Eiropas Savienības dalībvalstī reģistrētam pircējam pārdotais svaigpiens

20___. gada ____________ (mēnesis)

Pārdotais produkts

Pārdotā produkta daudzums (kg)

Pārrēķina koeficients

Piena ekvivalents (kg)

Valsts ISO kods un saimnieciskās darbības veicēja nosaukums

Svaigpiens   1,028 (ja pārdod litros)    

C daļā minēto informāciju par iepriekšējo mēnesi līdz kārtējā mēneša 10. datumam Lauksaimniecības datu centrā iesniedz Ministru kabineta 2011. gada 1. novembra noteikumu Nr. 841 "Kārtība, kādā tiek vākta un apkopota informācija par lauksaimniecības produktu cenām un tirdzniecības apjomiem noteiktā pārskata periodā" 4.1 2.3. apakšpunktā minētie ražotāji.

     
(vārds, uzvārds)   (paraksts*)

Datums* ___________________

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "paraksts" un "datums" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir noformēts atbilstoši elektronisko dokumentu noformēšanai normatīvajos aktos noteiktajām prasībām."

7. Papildināt noteikumus ar 16., 17., 18. un 19. pielikumu šādā redakcijā:

"16. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par minerālmēsliem

Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par minerālmēslu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums*

Vidējā cena bez PVN (EUR/t)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

1.

       

Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Datums**      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Piezīmes.

* Norāda minerālmēslu veidu (tirdzniecības nosaukumu) un makroelementu saturu (NPK).

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

17. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par augu aizsardzības līdzekļiem

Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par augu aizsardzības līdzekļu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums*

Aktīvā viela

Iepakojuma apjoms

(kg/l)

Vidējā cena par iepakojumu bez PVN (EUR)

mēnesis _______

mēnesis _______

mēnesis ______

 

HERBICĪDI

 

 

 

 

 

1.

  napropoksikarbazons  

 

 

 

2.

  propakvizafops  

 

 

 

3.

  dikamba  

 

 

 

4.

  amonija glufosināts  

 

 

 

5.

  bentazons  

 

 

 

6.

  desmedifams, etofumezāts, fenmedifams  

 

 

 

7.

  metazahlors        

8.

  metazahlors, kvinmeraks        

9.

  aklonifēns        

10.

  glifosāts        

11.

  metiltribenurons          

12.

  amidosulfurons        

13.

  triasulfurons        

14.

  klopiralīds        

15.

  MCPA        

16.

  sulfosulfurons        

17.

  florasulams, 2.4-D (etilheksilestera formā)        

18.

  tefuril-kvizalofops-P        

19.

  glifosāts        

20.

  dikvāts        

21.

  amidosulfurons, Na-metiljodosulfurons        

22.

  rimsulfurons        

23.

  metribuzīns        
  FUNGICĪDI          

24.

  dimetomorfs, mankocebs        

25.

  azoksistrobīns        

26.

  azoksistrobīns ciprokonazols        

27.

  boskalīns epoksikonazols        

28.

  mankocebs        

29.

  protiokonazols fluoksastrobīns        

30.

  metrafenons        

31.

  tebukonazols        

32.

  fenamidons propamokarbs        

33.

  piraklostrobīns epoksikonazols        

34.

  fenamidons mankocebs        

35.

  ciprokonazols trifloksistrobīns        

36.

  fenpropimorfs epoksikonazols        

37.

  propamokarbs mankocebs        
  INSEKTICĪDI          

38.

  dimetoāts        

39.

  deltametrīns        
  SĒKLU KODNES          

40.

  tritikonazols prohlora vara hlorīds        

41.

  tiametoksams fludioksonils metalaksils-M        

42.

  fludioksonils        
  AUGŠANAS REGULATORI          

43.

  hlormekāta hlorīds        

Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Datums**      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts**)

Piezīmes.

* Norāda augu aizsardzības līdzekļu tirdzniecības nosaukumu.

** Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

18. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par lopbarību

Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par lopbarības pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums

Vidējā cena bez PVN (EUR/t)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

1.

Zivju barība

 

 

 

2.

Papildbarība grūsnām govīm

 

 

 

3.

Piena aizvietotājs teļiem (fasēts)

 

 

 

4.

Piena aizvietotājs teļiem (vaļējs)

 

 

 

5.

Papildbarība piena govīm

 

 

 

6.

Papildbarība piena lopiem (fasēta)

 

 

 

7.

Papildbarība piena lopiem (vaļēja)

 

 

 

8.

Proteīna koncentrāts - papildbarība piena lopiem (fasēta)

 

 

 

9.

Proteīna koncentrāts - papildbarība piena lopiem (vaļēja)      

10.

Papildbarība teļu nobarošanai (fasēta)      

11.

Papildbarība teļu nobarošanai (vaļēja)      

12.

Proteīna koncentrāts - papildbarība teļu nobarošanai (fasēta)      

13.

Proteīna koncentrāts - papildbarība teļu nobarošanai (vaļēja)      

14.

Pilnvērtīga barība sivēnu audzēšanai (fasēta)      

15.

Pilnvērtīga barība sivēnu audzēšanai (vaļēja)      

16.

Pilnvērtīga barība sivēnmātēm (fasēta)      

17.

Pilnvērtīga barība sivēnmātēm (vaļēja)      

18.

Pilnvērtīga barība sivēnu nobarošanai (fasēta)      

19.

Pilnvērtīga barība sivēnu nobarošanai (vaļēja)      

20.

Cāļu barība (fasēta)      

21.

Cāļu barība (vaļēja)      

22.

Pilnvērtīga barība jaunputniem (fasēta)      

23.

Pilnvērtīga barība jaunputniem (vaļēja)      

24.

Pilnvērtīga barība dējējvistām (fasēta)      

25.

Pilnvērtīga barība dējējvistām (vaļēja)      

26.

Pilnvērtīga barība broileru audzēšanai (fasēta)      

27.

Pilnvērtīga barība broileru audzēšanai (vaļēja)      

Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša piecpadsmitajam datumam.

Datums*      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu.

19. pielikums
Ministru kabineta
2011. gada 1. novembra
noteikumiem Nr. 841

Anketa par sēklām

Gads     Pārskata periods  
Nosaukums  
Reģistrācijas Nr.  

Informācija par sēklu pārdošanas cenu iepriekšējā ceturksnī

Nr. p. k.

Nosaukums

Vidējā cena bez PVN (EUR/100kg)

mēnesis
_______

mēnesis
_______

mēnesis
_______

ZĀLĀJI

 

 

 

 

STIEBRZĀLES

 

 

 

1.

Timotiņš

 

 

 

2.

Pļavas auzene

 

 

 

3.

Hibrīdā airene

 

 

 

4.

Ganību airene

 

 

 

5.

Viengadīgā airene

 

 

 

6.

Kamolzāle

 

 

 

7.

Sarkanā auzene

 

 

 

8.

Pļavas skarene      

9.

Niedru auzene      

10.

Aitu auzene      

11.

Miežabrālis      

 

TAURIŅZIEŽI      

12.

Sarkanais āboliņš      

13.

Bastarda āboliņš      

14.

Baltais āboliņš      

15.

Lucerna      

16.

Austrumu galega      

17.

Baltais amoliņš      

 

ZĀLĀJU MAISĪJUMI      

18.

Pļaušanai      

19.

Ganībām      

20.

Mauriņam un citiem zālāju tipiem      
LABĪBA      

21.

Mieži      

22.

Kvieši      

23.

Rudzi      

24.

Tritikāle      

25.

Auzas      

26.

Griķi      
CITI      

27.

Eļļas rutks      

28.

Baltās sinepes      

29.

Facēlija      

30.

Vīķi      

31.

Rapsis      

32.

Zirņi      

33.

Kartupeļi      

Informācija par iepriekšējo ceturksni nosūtāma Agroresursu un ekonomikas institūtam līdz kārtējā ceturkšņa pirmā mēneša 15. datumam.

Datums*      
Tālrunis      
Anketas aizpildītājs        
   

(vārds, uzvārds)

 

(paraksts*)

Piezīme. * Dokumenta rekvizītus "datums" un "paraksts" neaizpilda, ja elektroniskais dokuments ir sagatavots atbilstoši normatīvajiem aktiem par elektronisko dokumentu noformēšanu."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

28.10.2016