Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 604

Rīgā 2016. gada 19. oktobrī (prot. Nr. 52 37. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 58 Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam bez atlīdzības nodot Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 58 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 903 1016) - dzīvokli Nr. 58 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0500 002 0507 001 057), 123/19358 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 0500 002 0507 001) un 123/19358 domājamās daļas no kopīpašumā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 002 0507) - Dzelzceļu ielā 5, Daugavpilī (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Daugavpils pilsētas pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards