Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta rīkojums Nr. 578

Rīgā 2016. gada 4. oktobrī (prot. Nr. 50 14. §)
Par Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā esošajiem valsts nekustamajiem īpašumiem Lūznavā

1. Izglītības un zinātnes ministrijai nodot šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

1.1. Zemkopības ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas meži" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 001 0739) – trīs zemes vienības 25,63 ha kopplatībā, tai skaitā 23,47 ha meža zeme (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7868 001 0120, 7868 001 0506 un 7868 002 0117), – Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā;

1.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valdījumā valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas mežs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0414) – trīs zemes vienības 77,10 ha kopplatībā, tai skaitā 65,00 ha meža zeme (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7868 002 0090, 7868 003 0102 un 7868 003 0106), – Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.

2. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Rēzeknes novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu "Lūznavas muižas apbūve" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7868 002 0419) – septiņas zemes vienības 4,3451 ha kopplatībā (zemes vienību kadastra apzīmējumi 7868 002 0068 (Pils ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0070 (Pils ielā 1A, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0074 (Rāznas ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0097 ("Mācību darbnīcas" Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0113 (Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0370 (Pils ielā 1B, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0401 ("Stadions" Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā)) un 10 būves (būvju kadastra apzīmējumi 7868 002 0074 001 (Rāznas ielā 8, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0097 002 ("Mācību darbnīcas" Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0113 001 (Pils ielā 4B, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0113 002 (Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0113 003 (Pils ielā 4A, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0113 004 (Pils ielā 4, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0068 001 (Pils ielā 3, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0070 001 (Pils ielā 1A, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā), 7868 002 0370 001 (Pils ielā 1B, Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā) un 7868 002 0401 001 ("Stadions" Lūznavā, Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā)) – Lūznavas pagastā, Rēzeknes novadā.

3. Rēzeknes novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu izmantot, lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 1., 5. un 10. punktā minēto autonomo funkciju īstenošanu – komunālo pakalpojumu organizēšanai (ūdensapgāde un kanalizācija; siltumapgāde; sadzīves atkritumu apsaimniekošana; notekūdeņu savākšana, novadīšana un attīrīšana) neatkarīgi no tā, kā īpašumā atrodas dzīvojamais fonds, kultūras dzīves sekmēšanai, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanai un tautas jaunrades attīstībai (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai), saimnieciskās darbības sekmēšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai.

4. Rēzeknes novada pašvaldībai šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 3. punktā minēto funkciju īstenošanai.

5. Rēzeknes novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rēzeknes novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 3. punktā minēto funkciju īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu – apgrūtināt šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu ar hipotēku – nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

7. Mēneša laikā pēc šā rīkojuma stāšanās spēkā:

7.1. Zemkopības ministrijai pārņemt valdījumā šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

7.2. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai pārņemt valdījumā šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas personā;

7.3. Rēzeknes novada pašvaldībai pārņemt īpašumā šā rīkojuma 2. punktā minēto nekustamo īpašumu un normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz Rēzeknes novada pašvaldības vārda.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis