Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 562

Rīgā 2016. gada 27. septembrī (prot. Nr. 48 40. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 14 Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā, nodošanu Viļānu novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Viļānu novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 14 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7817 900 0238) - dzīvokli Nr. 14 (telpu grupas kadastra apzīmējums 7817 004 0320 001 014) un 589/19790 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 7817 004 0320 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 7817 004 0320) - Celtnieku ielā 1, Viļānos, Viļānu novadā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Viļānu novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Viļānu novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Viļānu novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards