Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 522

Rīgā 2016. gada 14. septembrī (prot. Nr. 45 3. §)

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:

1.1. šā rīkojuma pielikuma 1., 2., 3., 4., 6., 8., 9., 10. un 11. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta pirmo daļu;

1.2. šā rīkojuma pielikuma 12. un 13. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. panta trešo daļu;

1.3. šā rīkojuma pielikuma 5. un 7. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.

2. Valsts ieņēmumu dienestam nodot un valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārņemt valdījumā šā rīkojuma pielikuma 11. punktā minēto valstij piekrītošo nekustamo īpašumu.

3. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

4. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens

 

Pielikums
Ministru kabineta
2016. gada 14. septembra
rīkojumam Nr. 522

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr.
p. k.
Adrese Īpašuma sastāvs Telpu grupas kadastra apzīmējums/
kadastra numurs
1. "Dzīvojamā māja 3"-1
Ļūbaste
Līksnas pagasts
Daugavpils novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 4750/10080 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 002), divām tualetēm (būvju kadastra apzīmējums 4468 008 0427 003, 4468 008 0427 004) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4468 008 0427) 4468 008 0427 001 001
2. "Dzīvojamā māja 3"-2
Ļūbaste
Līksnas pagasts
Daugavpils novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 5330/10080 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4468 008 0427 002), divām tualetēm (būvju kadastra apzīmējums 4468 008 0427 003, 4468 008 0427 004) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4468 008 0427) 4468 008 0427 001 002
3. "Dzelzceļa ēka 63. km"-2
Līgatnes pagasts
Līgatnes novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 6130/9390 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4262 004 0572 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 4262 004 0572)

4262 004 0572 001 002

4. Lugažu iela 11-32
Rīga
dzīvoklis un tam piekrītošās 2330/158022 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 012 0099 007) 0100 012 0099 007 032
5. Sila iela 2/k-2-1
Rīga
dzīvoklis un tam piekrītošās 3028/24413 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 121 2397 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 0100 121 2397) 0100 121 2397 001 001
6. "Lāceņpurvi"-3
Kākciems
Ropažu novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 5760/19620 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8084 018 0236 001) 8084 018 0236 001 003
7. Usmas iela 18-2
Ventspils
dzīvoklis un tam piekrītošās 4550/233660 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 026 0644 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 2700 026 0644)

2700 026 0644 001 032

8. "Irbenāji"-1
Vaiņodes pagasts
Vaiņodes novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 7430/18590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 003) 6492 001 0253 001 001
9. "Irbenāji"-2
Vaiņodes pagasts
Vaiņodes novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 8590/18590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 003) 6492 001 0253 001 002
10. "Irbenāji"-3
Vaiņodes pagasts
Vaiņodes novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 2570/18590 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 002) un kūts (būves kadastra apzīmējums 6492 001 0253 003) 6492 001 0253 001 003
11. Bērzpils iela 46-31
Balvi
Balvu novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 7090/259618 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 3801 003 0417 001) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 3801 003 0417) 3801 900 0035
12. Pilātu iela 11
Valmiera
1/2 domājamā daļa no nekustamā īpašuma, kas sastāv no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9601 009 2730 001), saimniecības ēkas (būves kadastra apzīmējums 9601 009 2730 002) un zemes vienības (kadastra apzīmējums 9601 009 2730)

9601 009 2730

13. Vecpils iela 8-1
Naujenes pagasts
Daugavpils novads
1/4 domājamā daļa no dzīvokļa īpašuma (kadastra Nr. 4474 900 0603) un tam piekrītošajām 596/11884 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4474 003 0171 001) un divām zemes vienībām (kadastra apzīmējumi 4474 003 0171 un 4474 003 0172)

4474 900 0603

Ministru prezidenta biedrs,
ekonomikas ministrs Arvils Ašeradens