Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 05.10.2017. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 508

Rīgā 2016. gada 9. septembrī (prot. Nr. 44 6. §)
Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē:

1.1. (svītrots ar MK 05.10.2017. rīkojumu Nr. 559);

1.2. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 022 0513) – zemes vienību 1081 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 022 0513) – Meistaru ielā 6, Jūrmalā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

1.3. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3801 501 0083) – būvi (būves kadastra apzīmējums 3801 001 0489 005) – Tehnikas ielā 5G, Balvos, Balvu novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

1.4. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta ceturtās daļas 7. punkta un 14. panta nosacījumus, – 2/3 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "d/s Teika Nr. 76" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 8070 018 0110) – zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 018 0110) 280 m2 platībā, zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8070 018 0111) 590 m2 platībā un būves (būves kadastra apzīmējums 8070 018 0110 001) – Ķekavas pagastā, Ķekavas novadā, kas ierakstītas zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar 2/3 domājamām daļām no būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 8070 018 0110 003, 8070 018 0110 004 un 8070 018 0110 005).

2. Pircēji par valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai un Zemkopības ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkumu līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministrs Uldis Augulis