Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 499

Rīgā 2016. gada 7. septembrī (prot. Nr. 43 11. §)

Par nekustamā īpašuma Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā, pārņemšanu valsts īpašumā un nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Ņemot vērā, ka Latvijas Universitāte Ministru kabineta 2014. gada 23. jūlija rīkojuma Nr. 369 "Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Latvijas Universitātes īpašumā" 2.11. apakšpunktā norādīto nekustamo īpašumu vairs neizmanto rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanai, saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo un otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Izglītības un zinātnes ministrijas valdījumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 024 0265) - zemes vienību 4079 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 024 0265) un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 024 0265 001, 0100 024 0265 002, 0100 024 0265 003 un 0100 024 0265 004) - Krišjāņa Valdemāra ielā 48, Rīgā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā ierakstīt zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā, vienlaikus dzēšot Rīgas pilsētas Vidzemes priekšpilsētas tiesas Zemesgrāmatu nodaļas Rīgas pilsētas zemesgrāmatas nodalījuma Nr. 100000113675 II daļas 2. iedaļas ierakstu Nr. 1.1.

3. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nekustamo īpašumu nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. punktu to izmantotu pašvaldības funkcijas īstenošanai - iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai (Rīgas Franču liceja darbības nodrošināšanai).

4. Rīgas pilsētas pašvaldībai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 3. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

5. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

5.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 3. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

5.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

6. Šā rīkojuma 5.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis