Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 473

Rīgā 2016. gada 24. augustā (prot. Nr. 42 9. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils pilsētas pašvaldības īpašumā:

1.1. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 011 2009) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 2009) 15619 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 011 2009 001) - Komandanta ielā 6, Daugavpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. un 5. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - gādāt par savas administratīvās teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību (parku, skvēru un zaļo zonu ierīkošana un uzturēšana), rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai);

1.2. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 011 1724) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 011 1724) 5140 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 0500 011 1724 001) - Nikolaja ielā 9, Daugavpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. punktā noteiktās pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - rūpēties par kultūru un sekmēt tradicionālo kultūras vērtību saglabāšanu un tautas jaunrades attīstību (organizatoriska un finansiāla palīdzība kultūras iestādēm un pasākumiem, atbalsts kultūras pieminekļu saglabāšanai).

2. Daugavpils pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Daugavpils pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola