Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras
Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļas lēmums Nr. 16/1553253

Rīgā 2016.gada 10.augustā

Par pārmaksas atgūšanu

VSAA Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļa aprēķinājusi VLADIMIRS BOROVIKOVS, personas kods , valsts vecuma pensijas pārmaksu EUR 92.29 apmērā par laiku no 29.06.2016. līdz 26.07.2016.

Pārmaksa radusies sakarā ar to, ka priekšlaicīgās vecuma pensijas saņēmējam nav tiesību saņemt pensiju laikā, kad viņš atrodas darba ņēmēja vai pašnodarbinātā statusā.

Izskatot lietas dokumentus un pamatojoties uz likuma "Par valsts pensijām" 34.pantu un Pārejas noteikumu 31.punktu

nolemts:

1) konstatēt valsts vecuma pensijas pārmaksu par periodu no 29.06.2016. līdz 26.07.2016. EUR 92.29 apmērā

2) ieturēt no izmaksājamā/ās valsts vecuma pensijas 10% ik mēnesi sākot no 10.2016. līdz pārmaksas pilnīgai atmaksai.

Ja tiek zaudētas tiesības uz valsts vecuma pensiju, pārmaksātās summas atlikums jāatmaksā, veicot labprātīgi VSAA kontā maksājumus 2 menešu laikā, skaitot no nākamā mēneša, kurā veikti pēdējie ieturējumi no pakalpojuma saņēmējam izmaksājamā pakalpojuma. Ja pārmaksa netiks atmaksāta labprātīgi, tiks veikta pārmaksas piedziņas piespiedu izpilde, iesniedzot izpildrīkojumu tiesu izpildītājam.

Šo lēmumu saskaņā ar likuma "Par valsts sociālo apdrošināšanu" 27.panta 1.daļu un Administratīvā procesa likuma 77. un 79.pantu ir tiesības apstrīdēt viena mēneša laikā no lēmuma spēkā stāšanās dienas, iesniedzot Rīgas pilsētas Kurzemes nodaļā Baldones ielā 2, Rīgā, LV1007 Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras direktoram adresētu iesniegumu.

Pensiju daļas vecākā inspektore V.Hrabrova