Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 429

Rīgā 2016. gada 2. augustā (prot. Nr. 38 24. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 8 Viršu ielā 6, Liepājā, nodošanu Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam bez atlīdzības nodot Liepājas pilsētas pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 8 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1700 902 7491) - dzīvokli Nr. 8 (telpu grupas kadastra apzīmējums 1700 002 0354 001 008), 337/36834 domājamās daļas no kopīpašumā esošās zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 1700 002 0354) un 337/36834 domājamās daļas no kopīpašumā esošās būves (būves kadastra apzīmējums 1700 002 0354 001) - Viršu ielā 6, Liepājā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā.

2. Liepājas pilsētas pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Liepājas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Liepājas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis