Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 413

Rīgā 2016. gada 26. jūlijā (prot. Nr. 37 19. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma Nr. 5 Rīgas ielā 6B, Valkā, nodošanu Valkas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Valkas novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 5 (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 9401 900 0415) - dzīvokli Nr. 5 (telpu grupas kadastra apzīmējums 9401 001 0207 002 005) un 285/13054 domājamās daļas no kopīpašumā esošām divām būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 9401 001 0207 002 un 9401 001 0207 003) - Rīgas ielā 6B, Valkā (turpmāk - dzīvokļa īpašums), pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā.

2. Valkas novada pašvaldībai dzīvokļa īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Valkas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz dzīvokļa īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Valkas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt dzīvokļa īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt dzīvokļa īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja dzīvokļa īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidenta vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards