Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 402

Rīgā 2016. gada 18. jūlijā (prot. Nr. 36 15. §)

Par valstij piederošā zemesgabala Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā, nodošanu Viļakas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Satiksmes ministrijai nodot bez atlīdzības Viļakas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3815 001 0205) - zemes vienību 0,0855 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3815 001 0205) - Tautas ielā 5, Viļakā, Viļakas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

2. Viļakas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu:

2.1. atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 9. punktam izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājuma risināšanā;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Viļakas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Viļakas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs