Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 390

Rīgā 2016. gada 13. jūlijā (prot. Nr. 35 10. §)

Par Krāslavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma Brīvības ielā 15, Krāslavā, Krāslavas novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 43. pantu un likuma "Par policiju" 3. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Iekšlietu ministrijas valdījumā Krāslavas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6001 001 0293) - zemes vienību 0,1680 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6001 001 0293), administratīvo ēku (būves kadastra apzīmējums 6001 001 0293 001), garāžu (būves kadastra apzīmējums 6001 001 0293 002) un garāžu (būves kadastra apzīmējums 6001 001 0293 003) - Brīvības ielā 15, Krāslavā, Krāslavas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu izmantot Iekšlietu ministrijas padotībā esošo iestāžu valsts pārvaldes funkciju īstenošanai.

3. Iekšlietu ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Iekšlietu ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Iekšlietu ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Krāslavas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanai.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis