Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.
Ministru kabineta noteikumi Nr. 402

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 20. §)
Kārtība, kādā noformē administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu par transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu
Izdoti saskaņā ar Ceļu satiksmes likuma
43.2 panta septīto daļu

1. Noteikumi nosaka:

1.1. kārtību, kādā par transportlīdzekļa apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu noformē administratīvā pārkāpuma protokolu–lēmumu (turpmāk – protokols) un uzliek naudas sodu;

1.2. naudas soda iekasēšanas un kontroles kārtību.

2. Protokola veidlapas ir stingrās uzskaites dokumenti, tipogrāfiski numurēti ar valsts akciju sabiedrības "Ceļu satiksmes drošības direkcija" (turpmāk – Ceļu satiksmes drošības direkcija) noteikto divciparu kodu, sešciparu kārtas numuru un septīto aprēķināmo kontrolciparu.

3. Protokolu rakstveidā noformē persona, kura ir tiesīga sastādīt administratīvā pārkāpuma protokolu un uzlikt naudas sodu (turpmāk – amatpersona). Otrs protokola eksemplārs ir noformēts uz paškopējoša papīra un ir protokola atvasinājums, bet protokola eksemplāru, ko nosūta Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā minētajai personai, kurai piemērots administratīvais sods, noformē elektroniski, un tas ir derīgs bez amatpersonas paraksta.

4. Protokola pirmajā un otrajā eksemplārā norāda tās Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā minētās personas statusu attiecībā pret transportlīdzekli, kurai piemērots administratīvais sods, neidentificējot personas datus. Personu identificējošos datus norāda protokola eksemplārā, kuru nosūta šai personai.

5. Vienas darbdienas laikā pēc attiecīgā pārkāpuma konstatēšanas institūcija, kuras amatpersona uzlikusi naudas sodu, ievada transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā šādu informāciju:

5.1. transportlīdzekļa marka un valsts reģistrācijas numurs;

5.2. institūcija, kuras amatpersona piemērojusi naudas sodu, un protokola sastādītāja amats, vārds un uzvārds;

5.3. pārkāpuma izdarīšanas vieta (pilsētas vai citas apdzīvotas vietas nosaukums, adrese), datums un laiks;

5.4. protokola numurs;

5.5. norāde uz pārkāptajām tiesību normām (normatīvā akta pants, daļa, punkts vai apakšpunkts);

5.6. naudas soda apmērs.

6. Lai transportlīdzekļu un to vadītāju valsts reģistrā ievadītu šo noteikumu 5. punktā minēto informāciju, pašvaldība, kas pilnvarojusi institūciju (amatpersonu) kontrolēt transportlīdzekļu apstāšanās un stāvēšanas noteikumu ievērošanu, kā arī citas institūcijas, kuru amatpersonas ir tiesīgas sastādīt protokolu un uzlikt naudas sodu par apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpumu, noslēdz līgumu ar Ceļu satiksmes drošības direkciju. Līgumu slēdz, lai nodrošinātu šo noteikumu piemērošanu, un tajā paredz pušu tiesības un pienākumus šo noteikumu izpildes mehānisma īstenošanai (informācijas apmaiņa, protokola veidlapu nodrošināšana, protokola nosūtīšana).

7. Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina, ka Ceļu satiksmes likuma 43.2 panta pirmajā daļā minētajai personai, kurai uzlikts administratīvais naudas sods atbilstoši šo noteikumu 6. punktā minētajam līgumam, tiek nosūtīts protokols.

8. Ceļu satiksmes drošības direkcija nodrošina uzlikto naudas sodu samaksas kontroli, pirms tiek veikta tā transportlīdzekļa valsts tehniskā apskate vai reģistrācija, ar kuru izdarīts apstāšanās un stāvēšanas noteikumu pārkāpums.

Ministru prezidenta vietā –
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola

Satiksmes ministrs Uldis Augulis
01.07.2016