Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 390

Rīgā 2016. gada 21. jūnijā (prot. Nr. 30 19. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā"

Izdoti saskaņā ar Autopārvadājumu likuma
5.1 panta pirmās daļas 8. punktu

Izdarīt Ministru kabineta 2012. gada 21. februāra noteikumos Nr. 122 "Kārtība, kādā izsniedz, anulē vai uz laiku aptur Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestātus starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2012, 32. nr.) šādus grozījumus:

1. Papildināt I nodaļu ar 4.1 punktu šādā redakcijā:

"4.1 Eiropas Kopienas atļaujas, Eiropas Kopienas atļauju kopijas un autovadītāja atestāta starptautiskajiem komercpārvadājumiem ar autotransportu Eiropas Savienības teritorijā saņemšanai pārvadātājs var pieteikties arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu kompetentās iestādes tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus."

2. Svītrot 6. punktā skaitļus un vārdus "30 dienu laikā pēc šo noteikumu 5. punktā minētā iesnieguma saņemšanas".

3. Papildināt noteikumus ar 7.1 punktu šādā redakcijā:

"7.1 Šo noteikumu 7. un 23.1 punktā minēto informāciju pārvadātājs var nodot arī elektroniski, aizpildot speciālu tiešsaistes formu kompetentās iestādes tīmekļvietnē www.atd.lv (e-pakalpojums), identifikācijai izmantojot vienotajā valsts un pašvaldību pakalpojumu portālā www.latvija.lv pieejamos personas identifikācijas līdzekļus."

4. Aizstāt 17.4. apakšpunktā vārdus "sertifikāta par periodiskās apmācības veikšanu" ar vārdiem "vadītāja kvalifikācijas kartes".

5. Svītrot 17.5. apakšpunktu.

6. Papildināt noteikumus ar 17.1 punktu šādā redakcijā:

"17.1 Kompetentā iestāde pirms transportlīdzekļa atestāta izsniegšanas pārliecinās Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes uzturētajā Darba atļauju reģistrā, vai autovadītājam ir atļauja strādāt Latvijā."

7. Aizstāt 18. punktā skaitļus un vārdu "17.4. un 17.5." ar vārdu un skaitli "un 17.4.".

8. Aizstāt 21. punktā vārdus "dienas, kad Kopienas atļauja vai Kopienas atļaujas kopija nodota kompetentajā iestādē" ar vārdiem "lēmuma spēkā stāšanās dienas".

9. Aizstāt 23. punktā vārdus "tiek anulētas visas" ar vārdiem "tiek anulētas attiecīgā pārvadājumu veida".

10. Papildināt V nodaļu ar 23.1 un 23.2 punktu šādā redakcijā:

"23.1 Pārvadātājs 15 dienu laikā, iesniedzot attiecīgu iesniegumu, informē kompetento iestādi, ja:

23.1 1. pārvadātājs pārtrauc komercdarbību;

23.1 2. autotransporta līdzeklis vairs netiek izmantots komercpārvadājumu veikšanai;

23.1 3. transportlīdzekļa vadītājs, kuram izsniegts transportlīdzekļa vadītāja atestāts, vairs netiek nodarbināts saskaņā ar regulas Nr. 1072/2009 5. panta 1. punktā minētajiem nosacījumiem.

23.2 Kompetentā iestāde pēc šo noteikumu 23.1 punktā minētā iesnieguma saņemšanas anulē attiecīgo dokumentu. Kompetentā iestāde anulē attiecīgo dokumentu pēc savas iniciatīvas, ja konstatē, ka pārvadātājs ir izslēgts no komercreģistra vai ka pārvadātājam nav tiesiska pamata izmantot autotransporta līdzekli."

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Satiksmes ministra vietā -
zemkopības ministrs Jānis Dūklavs