Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 353

Rīgā 2016. gada 16. jūnijā (prot. Nr. 29 47. §)

Par valsts nekustamo īpašumu ieguldīšanu valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 40. pantu, lai nodrošinātu Kultūras un sporta kvartāla Grīziņkalnā teritorijas attīstības stratēģijas īstenošanu un publiskas personas komercdarbību saskaņā ar Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88. panta pirmās daļas 2. punktu, atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai ieguldīt valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā kā mantisko ieguldījumu šādus valsts nekustamos īpašumus (ar kopējo vērtību - 9 710 000 euro), kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 037 0172) - zemes vienību 8,2245 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 037 0172) un 17 būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 0172 001, 0100 037 0172 002, 0100 037 0172 004, 0100 037 0172 005, 0100 037 0172 006, 0100 037 0172 007, 0100 037 0172 008, 0100 037 0172 009, 0100 037 0172 010, 0100 037 0172 012, 0100 037 0172 013, 0100 037 0172 015, 0100 037 0172 016, 0100 037 0172 018, 0100 037 0172 019, 0100 037 0172 021 un 0100 037 0172 023) - 8 400 000 euro vērtībā Augšielā 1, Rīgā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 037 2003) - zemes vienību 2,0950 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 037 2003) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 037 2003 014 un 0100 037 2003 022) - 1 310 000 euro vērtībā Augšielā 3, Rīgā.

2. Izglītības un zinātnes ministrijai kā valsts kapitāldaļu turētājai nodrošināt, ka šā rīkojuma 1. punktā minētie nekustamie īpašumi tiek atgūti valsts īpašumā, attiecīgi samazinot valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālu, ja tie atbilstoši Komerclikumā noteiktajām normām vairs nav nepieciešami valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" komercdarbībai.

3. Izglītības un zinātnes ministrijai nodrošināt, ka šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu ieguldīšana valsts sabiedrības ar ierobežotu atbildību "Kultūras un sporta centrs "Daugavas stadions"" pamatkapitālā tiek veikta pēc pozitīva Eiropas Komisijas Konkurences ģenerāldirektorāta lēmuma saņemšanas par pasākuma saderību ar Eiropas Savienības iekšējo tirgu.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis