Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Darbības ar dokumentu
Tiesību akts: spēkā esošs

Saeimas paziņojums

Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu

Daru zināmu, ka Saeima šā gada 16.jūnija sēdē nolēmusi, ņemot vērā Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumu "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu", uzdot Ministru kabinetam:

1. Saskaņā ar Latvijas vidēja termiņa un ilgtermiņa attīstības plānošanas dokumentos ietvertajiem mērķiem par Latvijas zemes resursu potenciāla izmantošanu izstrādāt zemes politiku vidējam termiņam, kas veicinātu neizmantoto zemju novirzīšanu produktīvai, ekonomiski izdevīgai un ilgtspējīgai izmantošanai, sekmējot uz zinātni balstītu vietējo resursu taupīgu izmantošanu, radot jaunus, tirgū pieprasītus konkurētspējīgus produktus, kas saražoti, izmantojot inovatīvas un modernas biotehnoloģijas, vienlaikus dodot pozitīvu ieguldījumu Latvijas siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšanas saistību izpildē un arī turpmāk nodrošinot Latvijas kā "zaļas" valsts tēla saglabāšanu. Zemes politikas mērķim ir jābūt šādam: balstoties uz katras nozares (lauksaimniecība, mežsaimniecība, zemes dzīles, purvi, vide) sociālekonomisko un ietekmes uz vidi izvērtējumu, ņemot vērā ilgtermiņa izaugsmes potenciālu, globālās tendences un klimata pārmaiņu riskus, kā arī citu attīstīto valstu pieredzi, veidot konstruktīvu ietvaru dialogam ar nozarēm par Latvijas ilgtermiņa interesēm atbilstošākajiem attīstības un zemes izmantošanas scenārijiem.

2. Nodrošināt Saeimas Ilgtspējīgas attīstības komisijas lēmumā "Par uzdevumiem, kas veicami, lai nodrošinātu Latvijas dabas resursu un publisko aktīvu ilgtspējīgu, efektīvu un racionālu apsaimniekošanu" izvirzīto uzdevumu izvērtēšanu.

3. Ne vēlāk kā līdz 2016.gada 15.decembrim informēt Saeimu par šajā lēmumā noteikto uzdevumu īstenošanas gaitu.

4. Ne vēlāk kā līdz 2017.gada 15.jūnijam informēt Saeimu un sabiedrību par šajā lēmumā noteikto uzdevumu izpildi un sasniegtajiem rezultātiem.

Saeimas priekšsēdētāja I.Mūrniece

Rīgā 2016.gada 16.jūnijā