Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 348

Rīgā 2016. gada 15. jūnijā (prot. Nr. 29 41. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā, nodošanu zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu un Zinātniskās darbības likuma 21.6 panta piekto daļu atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības atvasinātas publiskas personas - zinātniskā institūta "Pārtikas drošības, dzīvnieku veselības un vides zinātniskais institūts "BIOR"" (turpmāk - institūts BIOR) - īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 061 0061) - zemes vienību 0,1816 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 061 0061) un septiņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 061 0061 001, 0100 061 0061 002, 0100 061 0061 003, 0100 061 0061 006, 0100 061 0061 007, 0100 061 0061 009 un 0100 061 0061 010) - Daugavgrīvas ielā 8, Rīgā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā.

2. Institūtam BIOR saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un Zinātniskās darbības likuma 1. panta 7. punktu un 21.6 panta piekto daļu nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot zinātniskās darbības funkcijas īstenošanai - zinātniskajai darbībai pārtikas, veterinārmedicīnas, vides, zivsaimniecības un citās bioloģijas nozarēs, attīstot pielietojamos un fundamentālos pētījumus, lai nodrošinātu cilvēku, dzīvnieku un vides veselību, dzīvnieku labturību un drošas un nekaitīgas pārtikas apriti, kā arī zivju un citu ūdens bioloģisko resursu saglabāšanu un sabalansētas un ilgtspējīgas izmantošanas iespējas Latvijā;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Institūtam BIOR, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr institūts BIOR nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu nekustamo īpašumu vai tā daļas atsavināt vai apgrūtināt ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola