Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Attēlotā redakcija: 04.09.2019. - ... / Spēkā esošā
Ministru kabineta rīkojums Nr. 331

Rīgā 2016. gada 8. jūnijā (prot. Nr. 28 8. §)
Par valsts nekustamā īpašuma pārdošanu

(Rīkojuma nosaukums grozīts ar MK 04.09.2019. rīkojumu Nr. 423)

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē:

1.1. (svītrots ar MK 04.09.2019. rīkojumu Nr. 423);

1.2. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 121 2485) – zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 121 2485) 7995 m2 platībā Piedrujas ielā 3E, Rīgā, un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 121 2485 001 un 0100 121 2485 002) Piedrujas ielā 3A, Rīgā –, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar trim būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 0100 121 2485 003, 0100 121 2485 004 un 0100 121 2485 005).

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

(MK 04.09.2019. rīkojuma Nr. 423 redakcijā)

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

(MK 04.09.2019. rīkojuma Nr. 423 redakcijā)

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministre Dana Reizniece-Ozola