Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Ministru kabineta rīkojums Nr. 266

Rīgā 2016. gada 27. aprīlī (prot. Nr. 19 30. §)

Par valsts nekustamo īpašumu nodošanu bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Ogres novada pašvaldības īpašumā šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatās uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā, lai nodrošinātu likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 4. un 7. punktā minēto funkciju īstenošanu - iedzīvotāju izglītības procesa organizēšanai (piemēram, iedzīvotājiem noteikto tiesību nodrošināšana pamatizglītības un vispārējās vidējās izglītības iegūšanā, pirmsskolas un skolas vecuma bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, organizatoriska un finansiāla palīdzība ārpusskolas mācību un audzināšanas iestādēm un izglītības atbalsta iestādēm) un sociālās palīdzības (sociālās aprūpes) nodrošināšanai (piemēram, sociālā palīdzība maznodrošinātām ģimenēm un sociāli mazaizsargātām personām, veco ļaužu nodrošināšana ar vietām pansionātos, bāreņu un bez vecāku gādības palikušo bērnu nodrošināšana ar vietām mācību un audzināšanas iestādēs, bezpajumtnieku nodrošināšana ar naktsmītni):

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7401 003 0312) - zemes vienību 0,8625 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 003 0755) un būvi (būves kadastra apzīmējums 7401 003 0312 001) - Meža prospektā 13, Ogrē, Ogres novadā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7401 003 0275) - zemes vienību 1,3510 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7401 003 0275) un piecas būves (būvju kadastra apzīmējumi 7401 003 0275 001, 7401 003 0275 002, 7401 003 0275 003, 7401 003 0275 004 un 7401 003 0275 005) - Upes prospektā 16, Ogrē, Ogres novadā.

2. Ogres novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Ogres novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Ogres novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis

27.04.2016
Informācijai! Saistībā ar pāreju uz jaunu datu struktūru vietnē var tikt novērotas neprecizitātes. Par tām lūdzam ziņot uz e-pasta adresi likumi@lv.lv.