Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 254

Rīgā 2016. gada 13. aprīlī (prot. Nr. 17 29. §)

Par valsts meža zemes nodošanu Dagdas novada pašvaldības īpašumā

1. Pamatojoties uz Meža likuma 44. panta ceturtās daļas 2. punkta "b" apakšpunktu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu, atļaut Zemkopības ministrijai nodot bez atlīdzības Dagdas novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6009 002 0329) - zemes vienību 3,3791 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6009 002 0329), tai skaitā meža zemi 3,00 ha platībā, - Pasta ielā 63, Dagdā, Dagdas novadā, un valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6009 002 0331) - zemes vienību 1,23 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 6009 002 0331), tai skaitā meža zemi 1,13 ha platībā, - Pļavu ielā 18, Dagdā, Dagdas novadā, lai tos izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - kapsētas paplašināšanai un uzturēšanai.

2. Dagdas novada pašvaldībai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot valstij, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Dagdas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Dagdas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamie īpašumi tiek ieķīlāti par labu valstij Valsts kases personā, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis