Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 245

Rīgā 2016. gada 5. aprīlī (prot. Nr. 16 9. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Stāmerienas ielā, Rīgā, nodošanu Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu, 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Latvijas Organiskās sintēzes institūta īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 092 0517) - zemes vienību 0,4018 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 092 0517) un divas būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 092 0517 001 un 0100 092 0517 002) - Stāmerienas ielā, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai nodrošinātu Latvijas Organiskās sintēzes institūta nolikuma 3.1. un 3.2. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanu - fundamentāliem un lietišķiem pētījumiem organiskajā ķīmijā, farmācijā, farmakoloģijā, bioloģijā un citās dabaszinātņu nozarēs, jaunu farmaceitiski aktīvu vielu, preparātu un reaģentu meklēšanai un izpētei, lai izstrādātu un realizētu medicīnai, lauksaimniecībai un citām tautsaimniecības nozarēm nepieciešamos materiālus un programmproduktus.

2. Latvijas Organiskās sintēzes institūtam normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas.

3. Latvijas Organiskās sintēzes institūtam nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

4. Latvijas Organiskās sintēzes institūtam, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Latvijas Organiskās sintēzes institūts nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju veikšanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis