Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 165

Rīgā 2016. gada 9. martā (prot. Nr. 12 13. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 103 0137) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 103 0234) 8204 m2 platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi 0100 103 0137 001, 0100 103 0137 002, 0100 103 0137 003 un 0100 103 0137 004) - Birzes ielā 3, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 103 0234 001);

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 010 0016) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 010 0016) 501 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 010 0016 001) - Nikolaja Rēriha ielā 3, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

1.3. ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta nosacījumus, 1/33 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 924 5460) - neapdzīvojamās telpas Nr. 150 (telpu grupas kadastra apzīmējums 0100 092 0626 004 150) - garāžas 959,30 m2 platībā - un 9593/139557 kopīpašuma domājamām daļām no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 092 0626 004) - Kaivas ielā 50/k-5-150, Rīgā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā.

2. Pircēji par valsts nekustamajiem īpašumiem maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējiem šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Finanšu ministra vietā -
satiksmes ministrs Uldis Augulis