Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 135

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 42. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas""

Izdoti saskaņā ar Lauksaimniecības un
lauku attīstības likuma
5. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2015.gada 9. jūnija noteikumos Nr. 290 "Valsts un Eiropas Savienības atbalsta piešķiršanas kārtība pasākumā "Zvejas ostas un izkraušanas vietas"" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 124. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 10.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"10.3. pamatlīdzekļa iegādi papildus pamatlīdzekļiem, kas ir vecāki par 10 gadiem. Papildinot esošos pamatlīdzekļus, kas ir jaunāki par 10 gadiem, tos saglabā vismaz piecus gadus pēc projekta iesniegšanas vai līdz laikam, kad pamatlīdzekļa nolietojums ir 10 gadi;".

2. Izteikt 17. punktu šādā redakcijā:

"17. Publiskā finansējuma apmērs:

17.1. biedrībai ir 60 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu;

17.2. zvejas produktu ražotāju organizācijai, kas atzīta saskaņā ar normatīvajiem aktiem par zvejas un akvakultūras produktu ražotāju grupu atzīšanas kritērijiem, darbības nosacījumiem un darbības kontroli (turpmāk - atzīta zvejas produktu ražotāju organizācija), ir 75 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu;

17.3. ostas pārvaldei ir 90 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 3. apakšpunktu;

17.4. biedrībai, kurā vismaz vienai trešdaļai tās biedru ir spēkā esoša Zemkopības ministrijas izsniegta speciālā atļauja (licence) komercdarbībai zvejniecībā Baltijas jūras un Rīgas jūras līča piekrastes ūdeņos un kura projektu īsteno piekrastes zvejnieku vajadzībām, ir 80 procenti no attiecināmajām izmaksām saskaņā ar regulas Nr. 508/2014 95. panta 1. un 4. apakšpunktu."

3. Izteikt 21.2.1. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.1. zvejas produktu izkraušanas vietu;".

4. Papildināt noteikumus ar 21.2.7. apakšpunktu šādā redakcijā:

"21.2.7. molu ostā, kurā izkrauj tikai zvejas produktus un kurā, pēc Centrālās statistikas pārvaldes datiem, nav cita veida kravu apgrozījuma tajā kalendāra gadā pirms projekta iesnieguma iesniegšanas, par kuru ir pieejami dati;".

5. Izteikt 28.11. apakšpunktu šādā redakcijā:

"28.11. molu būvniecības, pārbūves, atjaunošanas, ierīkošanas un novietošanas izmaksas, izņemot šo noteikumu 21.2.7. apakšpunktā minēto;".

6. Papildināt noteikumus ar 31.8.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"31.8.3. biedrības biedru sarakstu, norādot to darbības jomu;".

7. Papildināt 31.9.1. apakšpunktu aiz vārdiem "ar vismaz vienu" ar vārdu "atzītu".

8. Aizstāt 2. pielikuma 2. punktā vārdus "kas tuva ledus kušanas temperatūrai" ar vārdiem un skaitli "kas nav zemāka par -2 °C".

9. Aizstāt 2. pielikuma 4. punktā vārdus un skaitli "kas vienāda ar -18 °C vai zemāka" ar vārdiem un skaitli "kas nav augstāka par -18 °C".

10. Papildināt 3. pielikuma C.1. nodaļas otrās apakšnodaļas nosaukumu aiz vārda "tostarp" ar vārdu "atzīta".

11. Papildināt 3. pielikuma C.1. nodaļas 7. punktu aiz vārdiem "saskaņojums ar" ar vārdu "atzītu".

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs

08.03.2016