Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 154

Rīgā 2016. gada 1. martā (prot. Nr. 10 27. §)

Par valsts nekustamā īpašuma nodošanu Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas Tehniskās universitātes īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 054 0055) - zemes vienību 0,8248 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 054 0055) Indriķa ielā 8A, Rīgā, būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 054 0055 001) Indriķa ielā 8A, Rīgā, un būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 054 0055 002) Biešu ielā 4, Rīgā, - Indriķa ielā 8A un Biešu ielā 4, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai īstenotu Rīgas Tehniskās universitātes Satversmē (apstiprināta ar likumu "Par Rīgas Tehniskās universitātes Satversmi") noteiktos uzdevumus - nodrošinātu iespēju iegūt starptautiski atzītu augstāko izglītību, attīstītu zinātni un sasniegtu izcilību zinātniskajā pētniecībā, sekmētu tehnoloģiju un zināšanu pārnesi un inovāciju īstenošanu, lai nodrošinātu tautsaimniecību ar augsti kvalificētiem speciālistiem, inženieriem, vadītājiem, jauniem augstas pievienotās vērtības produktiem, tehnoloģijām un pakalpojumiem, kā arī veicinātu studiju, zinātniskās pētniecības un mūžizglītības ilgtspēju.

2. Rīgas Tehniskajai universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā nekustamo īpašumu pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas.

3. Rīgas Tehniskajai universitātei nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma īstenošanai.

4. Rīgas Tehniskajai universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas Tehniskā universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētā uzdevuma īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidents Māris Kučinskis

Izglītības un zinātnes ministrs Kārlis Šadurskis