Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 121

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 11. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, nodošanu Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Iekšlietu ministrijai nodot bez atlīdzības Salacgrīvas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6615 002 0115) - trīs zemes vienības (zemes vienību kadastra apzīmējumi 6615 002 0113, 6615 002 0114 un 6615 002 0115) 20774 m2 kopplatībā un septiņas būves (būvju kadastra apzīmējumi 6615 002 0113 008, 6615 002 0113 009, 6615 002 0113 010, 6615 002 0114 011, 6615 002 0114 012, 6615 002 0114 014 un 6615 002 0115 015) - Tīruma ielā 30, Salacgrīvā, Salacgrīvas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā (turpmāk - nekustamais īpašums).

2. Salacgrīvas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu:

2.1. izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - saimnieciskās darbības veicināšanai attiecīgajā administratīvajā teritorijā un bezdarba samazināšanai;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkciju īstenošanai.

3. Salacgrīvas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Salacgrīvas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Iekšlietu ministrs, satiksmes ministra
pienākumu izpildītājs Rihards Kozlovskis