Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 119

Rīgā 2016. gada 9. februārī (prot. Nr. 6 8. §)

Par nekustamo īpašumu nodošanu Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu un pārejas noteikumu 3. punktu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā šādus nekustamos īpašumus, lai saskaņā ar likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 2. punktu tos izmantotu pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai - pašvaldības administratīvās teritorijas labiekārtošanai un sanitārās tīrības nodrošināšanai:

1.1. valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 085 2070) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 085 2070) 836 m2 platībā - Rusova ielā 1A, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

1.2. valstij piekritīgo nekustamo īpašumu (inženierbūvi) - dzelzceļa sliežu pievadceļu, kas šķērso zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 018 2049) un Skanstes ielu pie nama Skanstes ielā 5, Rīgā, un tam piesaistītos divus luksoforus.

2. Rīgas pilsētas pašvaldībai šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Rīgas pilsētas pašvaldībai demontēt šā rīkojuma 1.2. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu, lai īstenotu šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju, un izslēgt to no Dzelzceļa infrastruktūras (sliežu ceļu) valsts reģistra.

4. Rīgas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rīgas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt šā rīkojuma 1.1. apakšpunktā minēto nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs

09.02.2016