Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Jēkabpils pilsētas domes saistošie noteikumi Nr.2

Jēkabpilī 2016.gada 14.janvārī

Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā"

Izdoti saskaņā ar Meža likuma 8.panta otro daļu,
Ministru kabineta 02.05.2012. noteikumu Nr.309
"Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" 22.punktu

Izdarīt Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr.37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā" (Latvijas Vēstnesis, 2013, 44.nr., 2013, 96.nr.; 2013, 247.nr.) šādu grozījumu:

izteikt 17.punktu šādā redakcijā:

"17. Administratīvo pārkāpumu protokolus par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā sastāda Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas".

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs


 

Jēkabpils pilsētas domes 14.01.2016. saistošo noteikumu Nr.2 "Grozījums Jēkabpils pilsētas domes 2012.gada 20.decembra saistošajos noteikumos Nr. 37 "Par koku ciršanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā""
paskaidrojuma raksts

Paskaidrojuma raksta sadaļas Norādāmā informācija
1. Projekta nepieciešamības pamatojumsums Ministru kabineta 2012.gada 2.maija noteikumi Nr.309 "Noteikumi par koku ciršanu ārpus meža" pilnvaro pašvaldību saistošajos noteikumos noteikt procesuālo kārtību, kādā tiek izsniegtas koku ciršanas atļaujas, un zaudējumu atlīdzības koeficientu par dabas daudzveidības samazināšanu. Administratīvā atbildība par augošu koku patvaļīgu ciršanu vai bojāšanu noteikta Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksā. Nepieciešams noteikt amatpersonas, kas sastāda protokolus par patvaļīgu koku ciršanu vai bojāšanu ārpus meža.

2. Īss projekta satura izklāsts

Saistošajos noteikumos noteikts, ka protokolus par patvaļīgu koku ciršanu vai bojāšanu ārpus meža Jēkabpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā sastāda Jēkabpils pilsētas pašvaldības policijas amatpersonas.
3. Informācija par plānoto projekta ietekmi uz pašvaldības budžetu Saistošo noteikumu izpilde tiks nodrošināta Jēkabpils pilsētas pašvaldības budžeta ietvaros.
4. Informācija par administratīvajām procedūrām Par saistošo noteikumu piemērošanu var griezties Jēkabpils pilsētas pašvaldībā.
5. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Konsultācijas nav notikušas.
6. Cita informācija Nav.

Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētājs L.Salcevičs

03.02.2016