Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 786

Rīgā 2015. gada 22. decembrī (prot. Nr. 68 62. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai"

Izdoti saskaņā ar likuma "Par ietekmes uz vidi novērtējumu"
13. panta trešo, ceturto un piekto daļu

1. Izdarīt Ministru kabineta 2015. gada 27. janvāra noteikumos Nr. 30 "Kārtība, kādā Valsts vides dienests izdod tehniskos noteikumus paredzētajai darbībai" (Latvijas Vēstnesis, 2015, 20. nr.) šādus grozījumus:

1.1. aizstāt norādē, uz kāda likuma pamata noteikumi izdoti, vārdus "trešo un ceturto daļu" ar vārdiem "trešo, ceturto un piekto daļu";

1.2. papildināt noteikumus ar 1.5. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.5. valsts nodevas apmēru par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu, valsts nodevas samaksas kārtību un atvieglojumus.";

1.3. papildināt noteikumus ar III1 nodaļu šādā redakcijā:

"III1. Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu

30.1 Valsts nodevas apmērs par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ir 50 euro.

30.2 Ja darbībai veikts sākotnējais izvērtējums un pieņemts Vides pārraudzības valsts biroja lēmums par ietekmes uz vidi novērtējuma nepiemērošanu, valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu nav jāmaksā.

30.3 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu maksā pirms vides aizsardzības tehnisko noteikumu sagatavošanas.

30.4 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu maksā, izmantojot šādus maksājumu pakalpojumu veidus:

30.4 1. ar kredītiestādes vai citas iestādes starpniecību, kurai ir tiesības sniegt maksājumu pakalpojumus Maksājumu pakalpojumu un elektroniskās naudas likuma izpratnē;

30.4 2. ar maksājumu karti dienestā.

30.5 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu ieskaita valsts pamatbudžetā.

30.6 No valsts nodevas par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu atbrīvotas valsts un pašvaldību institūcijas.

30.7 Valsts nodeva par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu tiek atmaksāta, ja iesniedzējam izsniegts atzinums, kurā noteikts, ka tehniskie noteikumi darbībai nav nepieciešami.

30.8 Valsts nodevu par vides aizsardzības tehnisko noteikumu izsniegšanu neatmaksā, ja dienests ir pieņēmis lēmumu par atteikumu izsniegt tehniskos noteikumus."

2. Noteikumi stājas spēkā 2016. gada 1. janvārī.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards

01.01.2016