Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 797

Rīgā 2015. gada 16. decembrī (prot. Nr. 67 40. §)

Par valstij piekrītošā dzīvokļa īpašuma "Jaunaudaros", Tadaiķu pagastā, Durbes novadā, nodošanu Durbes novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta pirmo daļu Valsts ieņēmumu dienestam nodot bez atlīdzības Durbes novada pašvaldības īpašumā valstij piekrītošo dzīvokļa īpašumu Nr. 2 (telpu grupas kadastra apzīmējums 6488 009 0072 001 002) "Jaunaudaros", Tadaiķu pagastā, Durbes novadā (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6488 900 0052), kopā ar 308/1962 kopīpašuma domājamām daļām no zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6488 009 0072) un 308/1962 kopīpašuma domājamām daļām no trim būvēm (būvju kadastra apzīmējumi 6488 009 0072 001, 6488 009 0072 002 un 6488 009 0072 003).

2. Vienlaikus ar īpašuma tiesību nostiprināšanu zemesgrāmatā uz Durbes novada pašvaldības vārda dzēst zemesgrāmatas nodalījuma II daļas 2. iedaļā (ieraksts Nr. 1.1.) atzīmi, ka nekustamais īpašums atzīts par bezmantinieka mantu un piekrīt valstij.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Vides aizsardzības un
reģionālās attīstības ministrs Kaspars Gerhards