Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 799

Rīgā 2015. gada 16. decembrī (prot. Nr. 67 46. §)

Par Kārsavas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā Kārsavas novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Mežaceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6894 002 0012) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6894 002 0112) 0,99 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 6894 002 0112 001) - Salnavas pagastā, Kārsavas novadā.

2. Zemkopības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Zemkopības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Kārsavas novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs