Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 798

Rīgā 2015. gada 16. decembrī (prot. Nr. 67 42. §)

Par Apes novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā šādus Apes novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu "Ceļš Dundurpils-Vanagi" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3690 008 0024) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3690 008 0024) 3,9000 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 3690 008 0024 001) - Virešu pagastā, Apes novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Ceļš A.c.V411-Kļaviņi-Sēnīte" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3690 009 0038) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 3690 008 0026) 0,4300 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 3690 008 0026 001) - un zemes vienību 8,3200 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3690 009 0038) un uz tās esošos infrastruktūras objektus - divus ceļus (būvju kadastra apzīmējumi 3690 008 0038 001 un 3690 008 0038 002) un tiltu (būves kadastra apzīmējums 3690 008 0038 003) - Virešu pagastā, Apes novadā.

2. Zemkopības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku;

3.3. norādīt, ka Zemkopības ministrija nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodod Apes novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministrs Jānis Dūklavs