Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 795

Rīgā 2015. gada 16. decembrī (prot. Nr. 67 30. §)

Par Rīgas pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Dzelzceļa likuma 15. panta pirmo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Satiksmes ministrijas valdījumā šādus Rīgas pilsētas pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus, kas atrodas valsts publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras zemes nodalījuma joslā, lai tos izmantotu publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūras pārvaldīšanas funkcijas īstenošanai:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 097 0192) - zemes vienību 0,5039 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0188) Daugavgrīvas šosejā 2D, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - dzelzceļa stacija "Bolderāja-2";

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 097 0191) - zemes vienību 2,3566 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 097 0187) Daugavgrīvas šosejā 2C, Rīgā, uz kuras izvietota publiskās lietošanas dzelzceļa infrastruktūra - dzelzceļa stacija "Bolderāja-2".

2. Satiksmes ministrijai nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodot Rīgas pilsētas pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

3. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Satiksmes ministrija nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Satiksmes ministra pienākumu izpildītāja,
iekšlietu ministra vietā -
labklājības ministrs Uldis Augulis

16.12.2015