Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 793

Rīgā 2015. gada 16. decembrī (prot. Nr. 67 12. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu, 5. panta pirmo daļu, kā arī ievērojot 14. panta nosacījumus, atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus, kas ierakstīti zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5601 502 4310) - būvi (būves kadastra apzīmējums 5601 002 9194 007) - Mežrūpnieku ielā 6C, Jēkabpilī;

1.2. 1250/5045 domājamās daļas no nekustamā īpašuma "Akmeņāres 7" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5698 505 0008) - būves (būves kadastra apzīmējums 5698 005 0031 011) - Zasas pagastā, Jēkabpils novadā.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Zemkopības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līgumu noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgus pieņemšanas un nodošanas aktus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs