Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 777

Rīgā 2015. gada 8. decembrī (prot. Nr. 66 18. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Miera ielā 8, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. pantu, nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra numurs 4276 508 0006) - būvi (būves kadastra apzīmējums 4276 008 0054 016) - Miera ielā 8, Raunā, Raunas pagastā, Raunas novadā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Labklājības ministrijas personā.

2. Pircējs par šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Labklājības ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Labklājības ministrs Uldis Augulis