Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: zaudējis spēku
Tiesību akts ir zaudējis spēku.

Skatīt Kuldīgas novada domes 2021. gada 26. augusta saistošos noteikumus "Par Kuldīgas novada saistošo noteikumu publicēšanu".

Skrundas novada domes saistošie noteikumi Nr.9/2015

Skrundā 2015.gada 26.novembrī

Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu

APSTIPRINĀTI
ar Skrundas novada domes lēmumu
no 26.11.2015. (prot. Nr.18, 4.§)

Pamatojoties uz likuma "Par pašvaldībām"
41.panta pirmās daļas 1.punktu, 45.panta piekto daļu,
Pārejas noteikumu 34.punktu

1. Saistošie noteikumi nosaka kārtību, kādā Skrundas novada pašvaldība publicē Skrundas novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus.

2. Noteikt, ka Skrundas novada pašvaldība Skrundas novada domes pieņemtos saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstus publicē Skrundas novada bezmaksas informatīvajā izdevumā "Skrundas Novads".

3. Saistošie noteikumi stājas spēkā likuma "Par pašvaldībām" 45.pantā noteiktajā kārtībā.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja L.Robežniece

 

 

Paskaidrojuma raksts
Skrundas novada pašvaldības saistošajiem noteikumiem Nr.9/2015 "Par Skrundas novada pašvaldības saistošo noteikumu un to paskaidrojuma rakstu publicēšanas vietu"

Paskaidrojuma raksta sadaļas

Norādāmā informācija

1. Projekta nepieciešamības pamatojums 2015.gada 6.novembrī stājās spēkā 2015.gada 8.oktobra likums "Grozījumi likumā "Par pašvaldībām"". Minētā likuma 3.punkts paredz, ka novada dome saistošos noteikumus un to paskaidrojuma rakstu publicē oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" vai vietējā laikrakstā, vai bezmaksas izdevumā. Novada dome pieņem saistošos noteikumus, kuros nosaka saistošo noteikumu publicēšanas vietu. Pārejas punktu 34.punkts nosaka, ka novada dome 45.panta piektajā daļā minēto prasību par saistošo noteikumu publicēšanas vietas noteikšanu izpilda līdz 2016.gada 30.jūnijam.
2. Īss projekta satura izklāsts Saistošo noteikumu projekts paredz, ka Skrundas novada domes pieņemtie saistošie noteikumi un to paskaidrojuma raksti tiks publicēti Skrundas novada bezmaksas informatīvajā izdevumā "Skrundas Novads".
3. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz pašvaldības budžetu Nav.
4. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz uzņēmējdarbības vidi pašvaldības teritorijā Nav.
5. Saistošo noteikumu projekta ietekme uz administratīvajām procedūrām Nav.
6. Informācija par konsultācijām ar privātpersonām Saistošo noteikumu izstrādes procesā konsultācijas ar sabiedrības pārstāvjiem nav notikušas.

Skrundas novada domes priekšsēdētāja L.Robežniece

11.12.2015