Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 750

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 11. §)

Par Rundāles novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā Finanšu ministrijas valdījumā Rundāles novada pašvaldības īpašumā esošā nekustamā īpašuma "Rundāles pagasta zemes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0457) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0457) 13,1 ha platībā Rundāles pagastā, Rundāles novadā, kas nepieciešama Rundāles pils muzejam tā funkciju īstenošanai - vēsturisko dārzu izveidošanai un muzeja darbībai nepieciešamās infrastruktūras attīstīšanai un uzturēšanai.

2. Lūgt Rundāles novada pašvaldībai veikt nepieciešamās darbības, lai no pašvaldības nekustamā īpašuma "Rundāles pagasta zemes" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0457) Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodalītu atsevišķā nekustamajā īpašumā zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0457) 13,1 ha platībā (turpmāk - nekustamais īpašums).

3. Šā rīkojuma 2. punktā minētās darbības veikt par Rundāles novada pašvaldības līdzekļiem.

4. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minēto darbību veikšanas Rundāles novada pašvaldībai nodot un Finanšu ministrijai pārņemt nekustamo īpašumu, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

5. Finanšu ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Rundāles novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanai.

6. Finanšu ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

6.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Rundāles pils muzejs nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto funkciju īstenošanu;

6.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs