Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 749

Rīgā 2015. gada 1. decembrī (prot. Nr. 64 10. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodošanu Rundāles novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu un 45. panta pirmo daļu atļaut Finanšu ministrijai nodot bez atlīdzības Rundāles novada pašvaldības īpašumā valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0354) sastāvā esošo zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0357) 13800 m2 platībā un uz zemes vienības esošās būves - dzīvojamās mājas (būvju kadastra apzīmējumi 4076 003 0357 001 un 4076 003 0357 002) - Rundāles pagastā, Rundāles novadā.

2. Finanšu ministrijai (valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi") veikt nepieciešamās darbības, lai no valsts nekustamā īpašuma "Rundāles pils muzejs" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 4076 003 0354) Rundāles pagastā, Rundāles novadā, nodalītu atsevišķā nekustamajā īpašumā zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 4076 003 0357) 13800 m2 platībā un uz zemes vienības esošās būves - dzīvojamās mājas (būvju kadastra apzīmējumi 4076 003 0357 001 un 4076 003 0357 002).

3. Pēc šā rīkojuma 2. punktā minēto darbību veikšanas Finanšu ministrijai nodot un Rundāles novada pašvaldībai pārņemt šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs