Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

KIOTO PROTOKOLA DOHAS GROZĪJUMS

1. PANTS
Grozījums

A. Kioto protokola B pielikums

Tabulu Protokola B pielikumā aizstāj ar šādu tabulu:

1

2

3

4

5

6

Līgumslēdzēja puse

Izmešu daudzuma ierobežošanas vai samazināšanas saistības (2008-2012) (procentos no bāzes gada vai perioda izmešiem)

Izmešu daudzuma ierobežošanas vai samazināšanas saistības (2013-2020) (procentos no bāzes gada vai perioda izmešiem)

Atsauces gads1

Izmešu daudzuma ierobežošanas vai samazināšanas saistības (2013-2020) (procentos no atsauces gada izmešiem)1

Apņemšanās samazināt siltumnīcefekta gāzu izmešus līdz 2020. gadam (procentos no atsauces gada izmešiem)2

Austrālija

108

99,5

2000

98

-5 līdz -15 % vai -25 %3

Austrija

92

804

NA

NA

 
Baltkrievija5*  

88

1990

NA

-8 %

Beļģija

92

804

NA

NA

 
Bulgārija*

92

804

NA

NA

 
Horvātija*

95

806

NA

NA

-20 %/-30 %7

Kipra  

804

NA

NA

 
Čehijas Republika*

92

804

NA

NA

 
Dānija

92

804

NA

NA

 
Igaunija*

92

804

NA

NA

 
Eiropas Savienība

92

804

1990

NA

-20 %/-30 %7

Somija

92

804

NA

NA

 
Francija

92

804

NA

NA

 
Vācija

92

804

NA

NA

 
Grieķija

92

804

NA

NA

 
Ungārija*

94

804

NA

NA

 
Islande

110

808

NA

NA

 
Īrija

92

804

NA

NA

 
Itālija

92

804

NA

NA

 
Kazahstāna*  

95

1990

95

-7 %

Latvija*

92

804

NA

NA

 
Lihtenšteina

92

84

1990

84

-20 %/-30 %9

Lietuva*

92

804

NA

NA

 
Luksemburga

92

804

NA

NA

 
Malta  

804

NA

NA

 
Monako

92

78

1990

78

-30 %

Nīderlande

92

804

NA

NA

 
Norvēģija

101

84

1990

84

-30 % līdz -40 %10

Polija*

94

804

NA

NA

 
Portugāle

92

804

NA

NA

 
Rumānija*

92

804

NA

NA

 
Slovākija*

92

804

NA

NA

 
Slovēnija*

92

804

NA

NA

 
Spānija

92

804

NA

NA

 
Zviedrija

92

804

NA

NA

 
Šveice

92

84,2

1990

NA

-20 % līdz -30 %11

Ukraina*

100

7612

1990

NA

-20 %

Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotā Karaliste

92

804

NA

NA

Līgumslēdzēja puse

Izmešu daudzuma ierobežošanas vai samazināšanas saistības (2008-2012) (procentos no bāzes gada vai perioda izmešiem)

Kanāda13

94

Japāna14

94

Jaunzēlande15

100

Krievijas Federācija16*

100

Saīsinājums: NA = nepiemēro.

* Valstis, kurās notiek pāreja uz tirgus ekonomiku.

Visas turpmākās zemsvītras piezīmes, izņemot 1., 2. un 5. zemsvītras piezīmi, attiecīgās Līgumslēdzējas puses ir norādījušas savos paziņojumos.

1 Ja Līgumslēdzēja puse vēlas, tā savām vajadzībām var izmantot atsauces gadu, lai izteiktu savas izmešu daudzuma ierobežošanas vai samazināšanas saistības (QELRC) kā procentuālo daļu no minētā gada izmešiem, kas nav starptautiski saistoša saskaņā ar Kioto protokolu, papildus QELRC, kas attiecībā uz bāzes gadu ir norādītas šīs tabulas otrajā un trešajā slejā un ir starptautiski juridiski saistošas.

2 Vairāk informācijas par valstu apņemšanos var atrast šādos dokumentos: FCCC/SB/2011/INF.1/Rev.1 un FCCC/KP/AWG/2012/MISC.1, Add.1 un Add.2.

3 Austrālijas QELRC Kioto protokola otrajā saistību periodā atbilst bez nosacījumiem izvirzītajam Austrālijas 2020. gada mērķim, proti, panākt samazinājumu par 5 % salīdzinājumā ar 2000. gada līmeni. Austrālija saglabā iespēju savu 2020. gada mērķi 5 % apmērā vēlāk palielināt līdz samazinājumam par 15 % vai 25 % salīdzinājumā ar 2000. gada līmeni, ja būs izpildīti konkrēti nosacījumi. Šī atsauce nemaina saskaņā ar Kankunas vienošanos izteikto apņemšanos statusu, un nerada jaunas juridiskas saistības saskaņā ar šo Protokolu vai ar to saistītajiem noteikumiem un kārtību.

4 Eiropas Savienības un tās dalībvalstu QELRC Kioto protokola otrajam saistību periodam balstās uz pieņēmumu, ka Eiropas Savienība un tās dalībvalstis šīs saistības izpildīs kopīgi, kā teikts Kioto protokola 4. pantā. QELRC neskar vēlāku Eiropas Savienības un tās dalībvalstu paziņojumu par vienošanos kopīgi izpildīt savas saistības saskaņā ar Kioto protokola noteikumiem.

5 Iekļauta B pielikumā ar grozījumu, kas pieņemts saskaņā ar Lēmumu 10/CMP.2. Šis grozījums vēl nav stājies spēkā.

6 Horvātijas QELRC Kioto protokola otrajam saistību periodam balstās uz pieņēmumu, ka tā izpildīs šīs QELRC kopīgi ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, kā teikts Kioto protokola 4. pantā. Tas nozīmē, ka Horvātijas pievienošanās Eiropas Savienībai neietekmē ne tās esību par šādas kopīgas izpildes vienošanās dalībnieci atbilstīgi 4. pantam, ne tās QELRC.

7 Saistībā ar globālu un visaptverošu vienošanos laikposmam pēc 2012. gada Eiropas Savienība atgādina savu piedāvājumu, proti, līdz 2020. gadam panākt samazinājumu par 30 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ar nosacījumu, ka citas attīstītās valstis uzņemas saistības panākt ar iepriekšminēto salīdzināmus izmešu samazinājumus un jaunattīstības valstis sniedz atbilstīgu ieguldījumu saskaņā ar saviem pienākumiem un attiecīgajām spējām.

8 Islandes QELRC Kioto protokola otrajam saistību periodam balstās uz pieņēmumu, ka tā izpildīs šīs saistības kopīgi ar Eiropas Savienību un tās dalībvalstīm, kā teikts Kioto protokola 4. pantā.

9 QELRC, kas norādītas trešajā slejā, atbilst mērķim līdz 2020. gadam panākt samazinājumu par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Lihtenšteina apsvērtu augstāku samazinājuma mērķi, proti, līdz 2020. gadam panākt samazinājumu līdz 30 % apmērā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ar nosacījumu, ka citas attīstītās valstis uzņemas saistības panākt ar iepriekšminēto salīdzināmus izmešu samazinājumus un jaunattīstības valstis sniedz atbilstīgu ieguldījumu saskaņā ar saviem pienākumiem un attiecīgajām spējām.

10 Norvēģijas QELRC 84 % apmērā atbilst tās mērķim līdz 2020. gadam panākt izmešu samazinājumu par 30 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Ja tā var būt tādas globālas un visaptverošas vienošanās dalībniece, kurā lielākās emitētājas Līgumslēdzējas puses vienojas par izmešu samazināšanu saskaņā ar 2 °C mērķi, Norvēģija apņemsies līdz 2020. gadam panākt samazinājumu par 40 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šī atsauce nemaina saskaņā ar Kankunas vienošanos izteiktās apņemšanās statusu un nerada jaunas juridiskas saistības saskaņā ar šo Protokolu vai ar to saistītajiem noteikumiem un kārtību.

11 QELRC, kas norādītas šīs tabulas trešajā slejā, atbilst mērķim līdz 2020. gadam panākt samazinājumu par 20 % salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni. Šveice apsvērtu augstāku samazinājuma mērķi, proti, līdz 2020. gadam panākt samazinājumu līdz 30 % apmērā salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni, ar nosacījumu, ka citas attīstītās valstis uzņemas saistības panākt ar iepriekšminēto salīdzināmus izmešu samazinājumus un jaunattīstības valstis sniedz atbilstīgu ieguldījumu saskaņā ar saviem pienākumiem un attiecīgajām spējām, ievērojot 2 °C mērķi. Šī atsauce nemaina saskaņā ar Kankunas vienošanos izteiktās apņemšanās statusu un nerada jaunas juridiskas saistības saskaņā ar šo Protokolu vai ar to saistītajiem noteikumiem un kārtību.

12 Tām jābūt pilnībā pārnesamām; šā likumīgi iegādātā valsts īpašuma anulēšana vai izmantošanas ierobežojumi nav pieļaujami.

13 Depozitārijs 2011. gada 15. decembrī saņēma rakstisku paziņojumu par Kanādas izstāšanos no Kioto protokola. Kanādas izstāšanās stājas spēkā 2012. gada 15. decembrī.

14 Japāna 2010. gada 10. decembra paziņojumā norādīja, ka tai nav nodoma uzņemties saistības Kioto protokola otrajā saistību periodā pēc 2012. gada.

15 Jaunzēlande paliek Kioto protokola Līgumslēdzēja puse. Tā uzņemsies visas ekonomikas nozares aptverošu izmešu daudzuma samazināšanas mērķi 2013.-2020. gada periodā saskaņā ar ANO Vispārējo konvenciju par klimata pārmaiņām.

16 Krievijas Federācija 2010. gada 8. decembra paziņojumā, kuru sekretariāts saņēma 2010. gada 9. decembrī, norādīja, ka tā neplāno uzņemties izmešu daudzuma ierobežošanas vai samazināšanas saistības otrajam saistību periodam.


B. Kioto protokola A pielikums

Protokola A pielikumā iekļauto sarakstu ar virsrakstu "Siltumnīcefekta gāzes" aizstāj ar šādu sarakstu:

"Siltumnīcefekta gāzes

Oglekļa dioksīds (CO2)

Metāns (CH4)

Vienvērtīgā slāpekļa oksīds (N2O)

Fluorogļūdeņraži (HFC)

Perfluorogļūdeņraži (PFC)

Sēra heksafluorīds (SF6)

Slāpekļa trifluorīds (NF3)"

C. 3. panta 1.a paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 1. paragrāfa iekļauj šādu paragrāfu:

"1.a I pielikumā iekļautās Līgumslēdzējas puses individuāli vai kopīgi nodrošinās, ka to A pielikumā norādīto siltumnīcefekta gāzu antropogēno izmešu agregētais apjoms, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalentā, nepārsniedz tām noteikto daudzumu, kas aprēķināts saskaņā ar to izmešu daudzuma ierobežošanas un samazināšanas saistībām, kuras ierakstītas B pielikuma tabulas trešajā slejā, un saskaņā ar šā panta noteikumiem ar mērķi 2013.-2020. gada saistību periodā samazināt kopējos šādu gāzu izmešus vismaz par 18 procentiem salīdzinājumā ar 1990. gada līmeni."

D. 3. panta 1.b paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 1.a paragrāfa iekļauj šādu paragrāfu:

"1.b Līgumslēdzēja puse, kas iekļauta B pielikumā, var ierosināt korekciju, lai samazinātu B pielikuma trešajā slejā ierakstītos procentus, proti, tās izmešu daudzuma ierobežošanas un samazināšanas saistības, kas norādītas B pielikuma tabulas trešajā slejā. Šādas korekcijas priekšlikumu sekretariāts nosūta Līgumslēdzējām pusēm vismaz trīs mēnešus pirms Līgumslēdzēju pušu konferences, kas kalpo kā šā Protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksme, kurā ierosināts pieņemt korekciju."

E. 3. panta 1.c paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 1.b paragrāfa iekļauj šādu paragrāfu:

"1.c Korekciju, kuru I pielikumā iekļauta Līgumslēdzēja puse ierosinājusi, lai uzņemtos vērienīgākas izmešu daudzuma ierobežošanas un samazināšanas saistības saskaņā ar 3. panta 1.b paragrāfu, uzskata par pieņemtu Līgumslēdzēju pušu konferencē, kas kalpo kā šā Protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksme, izņemot tad, ja vairāk nekā trīs ceturtdaļas tajā klātesošo un balsojošo Līgumslēdzēju pušu iebilst pret korekcijas pieņemšanu. Pieņemto korekciju paziņo Depozitārija sekretariāts, kas to izplata visām Līgumslēdzējām pusēm, un tā stājas spēkā nākamā gada 1. janvārī pēc Depozitārija paziņojuma. Šādas korekcijas Līgumslēdzējām pusēm ir saistošas."

F. 3. panta 7.a paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 7. paragrāfa iekļauj šādu paragrāfu:

"7.a Otrajā izmešu daudzuma ierobežošanas un samazināšanas saistību periodā no 2013. līdz 2020. gadam katrai I pielikumā iekļautajai Līgumslēdzējai pusei noteiktais daudzums atbilst B pielikuma tabulas trešajā slejā ierakstītajai procentuālajai daļai no A pielikumā minēto siltumnīcefekta gāzu antropogēno izmešu agregētā apjoma, kas izteikts oglekļa dioksīda ekvivalentā, 1990. gadā vai bāzes gadā, vai periodā, kurš noteikts saskaņā ar 5. paragrāfu, reizinātai ar astoņi. Lai tās I pielikumā iekļautās Līgumslēdzējas puses, kurām zemes lietošanas maiņa un mežsaimniecība 1990. gadā ir bijušas siltumnīcefekta gāzu izmešu neto avots, aprēķinātu tām noteikto daudzumu, tās 1990. gada izmešu bāzes gadā vai periodā iekļauj 1990. gadā zemes lietošanas maiņas radītos agregētos antropogēnos izmešus no avotiem, izteiktus oglekļa dioksīda ekvivalentā, no tiem atņemot atsūknēšanu pa novadnēm."

G. 3. panta 7.b paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 7.a paragrāfa iekļauj šādu paragrāfu:

"7.b Jebkura pozitīva starpība starp I pielikumā iekļautai Līgumslēdzējai pusei otrajam saistību periodam noteikto daudzumu un gada vidējo izmešu daudzumu iepriekšējā saistību perioda pirmajos trīs gados, reizināta ar astoņi, tiek pārnesta uz minētās Līgumslēdzējas puses anulēšanas kontu."

H. 3. panta 8. paragrāfs

Protokola 3. panta 8. paragrāfā vārdus:

"7. paragrāfā norādīto aprēķinu"

aizstāj ar vārdiem:

"7. un 7.a paragrāfā norādīto aprēķinu."

I. 3. panta 8.a paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 8. paragrāfa iekļauj šādu paragrāfu:

"8.a Jebkura I pielikumā iekļauta Līgumslēdzēja puse attiecībā uz slāpekļa trifluorīdu var izmantot 1995. vai 2000. gadu kā bāzes gadu 7. paragrāfā norādīto aprēķinu mērķiem."

J. 3. panta 12.a un 12.b paragrāfs

Protokola 3. pantā pēc 12. paragrāfa iekļauj šādus paragrāfus:

"12.a I pielikumā iekļautās Līgumslēdzējas puses var izmantot visas vienības, kas radušās, izmantojot tirgus mehānismus, kuri jāizveido saskaņā ar Konvenciju vai tās instrumentiem, lai atvieglotu izmešu daudzuma ierobežošanas un samazināšanas saistību izpildi saskaņā ar 3. pantu. Visas šādas vienības, ko Konvencijas Līgumslēdzēja puse iegūst no citas Līgumslēdzējas puses, pieskaita ieguvējai Līgumslēdzējai pusei noteiktajam daudzumam un atņem no nododošās Līgumslēdzējas puses vienību daudzuma.

12.b Līgumslēdzēju pušu konference, kas kalpo kā šā Protokola Līgumslēdzēju pušu sanāksme, nodrošina, ka tad, ja vienības, kas radušās, veicot apstiprinātas darbības saskaņā ar 12.a paragrāfā minētiem tirgus mehānismiem, I pielikumā iekļautās Līgumslēdzējas puses izmanto, lai atvieglotu izmešu daudzuma ierobežošanas un samazināšanas saistību izpildi saskaņā ar 3. pantu, daļa no šīm vienībām tiek izmantota, lai segtu administratīvos izdevumus, kā arī lai palīdzētu Līgumslēdzējām pusēm, kas ir jaunattīstības valstis un ir īpaši jutīgas pret klimata pārmaiņu negatīvo ietekmi, segt pielāgošanās izmaksas, ja šīs vienības ir iegūtas saskaņā ar 17. pantu."

K. 4. panta 2. paragrāfs

Protokola 4. panta 2. paragrāfa pirmā teikuma beigās pievieno šādus vārdus:

", vai arī dienā, kurā tās deponējušas B pielikumā izdarīta grozījuma apstiprināšanas dokumentus saskaņā ar 3. panta 9. paragrāfu."

L. 4. panta 3. paragrāfs

Protokola 4. panta 3. paragrāfā vārdus:

"3. panta 7. paragrāfā norādītajā saistību periodā"

aizstāj ar vārdiem:

"3. pantā norādītajā saistību periodā, uz kuru tā attiecas."

2. PANTS
Stāšanās spēkā

Šis grozījums stājas spēkā saskaņā ar Kioto protokola 20. un 21. pantu.


1 Piemērojams tikai no otrā saistību perioda sākuma.