Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 487

Rīgā 2015. gada 3. septembrī (prot. Nr. 44 12. §)

Par valstij piekrītošo nekustamo īpašumu Valtera prospektā 54, Jūrmalā, nodošanu Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu, 43. pantu, pārejas noteikumu 3. punktu un likuma "Par zemes reformas pabeigšanu pilsētās" 8. pantu atļaut Jūrmalas pilsētas pašvaldībai pārņemt īpašumā bez atlīdzības šādus valstij piekrītošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 515 3002) - ēku (būves kadastra apzīmējums 1300 015 3003 001) - Valtera prospektā 54, Jūrmalā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 1300 015 3003) - zemes vienību ar kopējo platību 5935 m2 (zemes vienības kadastra apzīmējums 1300 015 3003) - Valtera prospektā 54, Jūrmalā.

2. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus:

2.1. atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 5. un 6. punktam izmantot pašvaldības autonomās funkcijas īstenošanai (kultūras attīstība, tradicionālo kultūras vērtību saglabāšana un tautas jaunrades attīstība, kā arī iedzīvotāju veselīga dzīvesveida veicināšana);

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja:

2.2.1. tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanai;

2.2.2. tajos līdz 2018. gada 31. decembrim nav izveidots sabiedriskais centrs.

3. Jūrmalas pilsētas pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Jūrmalas pilsētas pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minētās funkcijas īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamos īpašumus un apgrūtināt tos ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamos īpašumus ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola