Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 476

Rīgā 2015. gada 2. septembrī (prot. Nr. 44 15. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Parādes ielā 1A, Daugavpilī, nodošanu Daugavpils Universitātei

1. Saskaņā ar Augstskolu likuma 76. panta ceturto daļu un Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Izglītības un zinātnes ministrijai nodot bez atlīdzības Daugavpils Universitātes lietošanā, bet no 2017. gada 21. jūnija nodot bez atlīdzības Daugavpils Universitātes īpašumā valsts nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0500 001 0010) - zemes vienību 1,1571 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 001 0003) - Parādes ielā 1A, Daugavpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Izglītības un zinātnes ministrijas personā, lai nodrošinātu likumā "Par Daugavpils Universitātes Satversmi" noteikto uzdevumu izpildi - nodrošināt augstas kvalitātes studijas un mūsdienu līmenim atbilstošu zinātnisko pētniecību, veidojot intelektuālu bāzi reģiona harmoniskai attīstībai.

2. Daugavpils Universitātei normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā pārņemt no Izglītības un zinātnes ministrijas bez atlīdzības lietošanā, bet no 2017. gada 21. jūnija pārņemt bez atlīdzības īpašumā šā rīkojuma 1. punktā minēto valsts nekustamo īpašumu.

3. Daugavpils Universitātei šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu veikšanai.

4. Daugavpils Universitātei, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu:

4.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Daugavpils Universitāte nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu veikšanu;

4.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

5. Šā rīkojuma 4.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij Valsts kases personā, lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Izglītības un zinātnes ministre Mārīte Seile