Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 475

Rīgā 2015. gada 2. septembrī (prot. Nr. 44 14. §)

Par valsts nekustamo īpašumu pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo un otro daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē šādus valsts nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5601 001 0768) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 001 0768) 693 m2 platībā un četras būves (būvju kadastra apzīmējumi: 5601 001 0768 001, 5601 001 0768 002, 5601 001 0768 005 un 5601 001 0768 006) - Ziedu ielā 9, Jēkabpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā;

1.2. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 5601 002 0443) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 5601 002 0216) 811 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 5601 002 0216 001) - Tvaika ielā 2D, Jēkabpilī, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā;

1.3. nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 023 2006) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 023 2006) 1345 m2 platībā un būvi (būves kadastra apzīmējums 0100 023 2006 001) - Maiznīcas ielā 12, Rīgā, kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kopā ar tam funkcionāli piederīgo Finanšu ministrijas valdījumā esošo inženierbūvi (būves kadastra apzīmējums 0100 023 2006 002) - metāla žogu.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Ministrijai, kuras valdījumā atrodas nekustamais īpašums, nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministrs Jānis Reirs