Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 450

Rīgā 2015. gada 20. augustā (prot. Nr. 40 1. §)

Par Alūksnes novada pašvaldības nekustamā īpašuma "Namdari" Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā, pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu, 43. pantu un Nacionālo bruņoto spēku likuma 6. pantu un 18. panta trešo daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Aizsardzības ministrijas valdījumā Alūksnes novada pašvaldības īpašumā esošo nekustamo īpašumu "Namdari" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 3642 008 0072) - zemes vienību 2,88 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 3642 008 0072) un uz tā esošās sešas būves (būvju kadastra apzīmējumi 3642 008 0072 001, 3642 008 0072 002, 3642 008 0072 003, 3642 008 0072 004, 3642 008 0072 006 un 3642 008 0072 007) - kopā ar funkcionāli piederīgajām inženierbūvēm un komunikāciju tīkliem Alsviķu pagastā, Alūksnes novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), lai to izmantotu Nacionālo bruņoto spēku uzdevumu īstenošanai.

2. Aizsardzības ministrijai nekustamo īpašumu bez atlīdzības nodot Alūksnes novada pašvaldībai, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanai.

3. Nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Aizsardzības ministrijas personā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Nacionālie bruņotie spēki nodrošina šā rīkojuma 1. punktā minēto uzdevumu īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis