Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 444

Rīgā 2015. gada 18. augustā (prot. Nr. 40 16. §)

Par Ludzas novada pašvaldības nekustamā īpašuma pārņemšanu valsts īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta otro daļu un 43. pantu un Meža likuma 4. panta otro daļu pārņemt bez atlīdzības valsts īpašumā un nodot Zemkopības ministrijas valdījumā šādus Ludzas novada pašvaldības īpašumā esošos nekustamos īpašumus:

1.1. nekustamo īpašumu "Andrejevkas ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6846 004 0093) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6846 004 0067) 0,64 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 6846 004 0067 001) - Brigu pagastā, Ludzas novadā;

1.2. nekustamo īpašumu "Meža ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6846 004 0071) - zemes vienību (zemes vienības kadastra apzīmējums 6846 004 0080) 0,05 ha platībā un uz tās esošo infrastruktūras objektu - ceļu (būves kadastra apzīmējums 6846 004 0080 001) - Brigu pagastā, Ludzas novadā;

1.3. nekustamo īpašumu "Buiļevas ceļš" (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 6860 003 0068) - zemes vienību (zemes vienība ar kadastra apzīmējumu 6860 003 0044) 0,61 ha platībā - Istras pagastā, Ludzas novadā.

2. Zemkopības ministrijai šā rīkojuma 1. punktā minētos nekustamos īpašumus izmantot valsts meža apsaimniekošanas un aizsardzības funkcijas īstenošanai.

3. Zemkopības ministrijai, nostiprinot zemesgrāmatā uz valsts vārda Zemkopības ministrijas personā īpašuma tiesības uz šā rīkojuma 1. punktā minētajiem nekustamajiem īpašumiem:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Zemkopības ministrija īsteno šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar lietu tiesībām;

3.3. norādīt, ka Zemkopības ministrija nekustamos īpašumus bez atlīdzības nodod Ludzas novada pašvaldībai, ja tie vairs netiek izmantoti šā rīkojuma 2. punktā minētās funkcijas īstenošanai.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Zemkopības ministra vietā -
aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis