Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
Tiesību akts: spēkā esošs
Ministru kabineta noteikumi Nr. 403

Rīgā 2015. gada 14. jūlijā (prot. Nr. 34 25. §)
Noteikumi par līzinga, kredīta un ar to saistīto procentu maksājumu deklarāciju
Izdoti saskaņā ar likuma "Par nodokļiem un nodevām"
15. panta trešās daļas 5.2 punktu

1. Noteikumi nosaka ziņas, kas norādāmas informatīvajā deklarācijā par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro (turpmāk – informatīvā deklarācija), un informatīvās deklarācijas iesniegšanas kārtību.

2. Līzinga vai kredīta maksājums šo noteikumu izpratnē ir jebkurš maksājums (arī komisijas maksa, procenti un līgumsods), kuru līzinga vai kredīta ņēmējam ir pienākums veikt līzinga vai kreditēšanas pakalpojuma sniedzējam uz līzinga vai kredīta līguma vai ar to saistītā līguma pamata.

3. Informatīvajā deklarācijā (pielikums) par fizisko personu – Latvijas Republikas rezidentu – līzinga un (vai) kredīta maksātāju norāda šādas ziņas:

3.1. 2. ailē – personas kodu;

3.2. 3. ailē – vārdu un uzvārdu.

4. Informatīvās deklarācijas 4. ailē "Maksājumu summa (euro)" norāda kalendāra gadā fiziskās personas veikto līzinga un (vai) kredīta maksājumu kopsummu par tiem kalendāra gada mēnešiem, kuros maksājamā summa pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro.

5. Informatīvās deklarācijas 4. ailē summu norāda euro un centos. Ārvalstu valūtā samaksāto līzinga (operatīvā līzinga, finanšu līzinga) un (vai) kredīta maksājumu summu pārrēķina euro pēc grāmatvedībā izmantojamā ārvalstu valūtas kursa, kas ir spēkā maksājuma dienas sākumā.

6. Informatīvo deklarāciju, kas Valsts ieņēmumu dienestā iesniedzama līdz 2016. gada 1. februārim, iesniedz par 2015. gada septembrī, oktobrī, novembrī un decembrī fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem līzinga un kredīta maksājumiem, kuru summa attiecīgajā mēnesī pārsniedz 360 euro vai šādu iemaksu kopsumma minēto mēnešu laikā pārsniedz 1440 euro.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Finanšu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 14. jūlija
noteikumiem Nr. 403
Informatīvā deklarācija
par fiziskās personas – Latvijas Republikas rezidenta – veiktajiem
līzinga un kredīta vai arī tikai līzinga vai tikai kredīta un ar to saistīto
procentu maksājumiem, kuru summa mēnesī pārsniedz 360 euro vai
šādu iemaksu kopsumma kalendāra gada laikā pārsniedz 4320 euro
Taksācijas gads    

 

Līzinga/kredīta devējs

            

(reģistrācijas numurs)

(nosaukums)

 

Līzinga/kredīta maksātājs

Nr.
p. k.

Personas kods

Vārds, uzvārds

Maksājumu summa (euro)

1

2

3

4

    
    
    

 

Apstiprinu, ka sniegtā informācija ir pilnīga un patiesa.

Apzinos, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu mani var saukt pie normatīvajos aktos noteiktās atbildības.

 

Atbildīgā persona

 

(vārds, uzvārds)

   

(paraksts)

 

(datums)

Finanšu ministra vietā –
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis
12.08.2015