Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 408

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 23. §)

Par valsts nekustamā īpašuma Ozolu ielā 24, Madonā, Madonas novadā, nodošanu Madonas novada pašvaldības īpašumā

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu un 43. pantu atļaut Iekšlietu ministrijai nodot bez atlīdzības Madonas novada pašvaldības īpašumā nekustamo īpašumu (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 7001 001 1165) - ēku (būves kadastra apzīmējums 7001 001 1165 001) un zemes vienību 765 m2 platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 7001 001 1165) - Ozolu ielā 24, Madonā, Madonas novadā (turpmāk - nekustamais īpašums), kas ierakstīts zemesgrāmatā uz valsts vārda Iekšlietu ministrijas personā.

2. Madonas novada pašvaldībai saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 42. panta pirmo daļu nekustamo īpašumu:

2.1. atbilstoši likuma "Par pašvaldībām" 15. panta pirmās daļas 6. un 9. punktam izmantot pašvaldības autonomo funkciju īstenošanai - veselības aprūpes pieejamības nodrošināšanai, iedzīvotāju veselīga dzīvesveida un sporta attīstības veicināšanai, palīdzības sniegšanai iedzīvotājiem dzīvokļa jautājumu risināšanā;

2.2. bez atlīdzības nodot valstij, ja tas vairs netiek izmantots šā rīkojuma 2.1. apakšpunktā minēto funkciju īstenošanai.

3. Madonas novada pašvaldībai, nostiprinot zemesgrāmatā īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu:

3.1. norādīt, ka īpašuma tiesības nostiprinātas uz laiku, kamēr Madonas novada pašvaldība nodrošina šā rīkojuma 2. punktā minēto funkciju īstenošanu;

3.2. ierakstīt atzīmi par aizliegumu atsavināt nekustamo īpašumu un apgrūtināt to ar hipotēku.

4. Šā rīkojuma 3.2. apakšpunktā minēto aizliegumu - apgrūtināt nekustamo īpašumu ar hipotēku - nepiemēro, ja nekustamais īpašums tiek ieķīlāts par labu valstij (Valsts kases personā), lai apgūtu Eiropas Savienības fondu līdzekļus.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis