Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 405

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 14. §)

Par nekustamā īpašuma Jaunmoku ielā 20, Rīgā, 1/3 domājamās daļas pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 4. panta pirmo daļu un 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Valsts nekustamie īpašumi" pārdot izsolē valstij piederošo 1/3 domājamo daļu no nekustamā īpašuma (nekustamā īpašuma kadastra Nr. 0100 075 0186) - zemes vienības 0,1126 ha platībā (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 075 0186), dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 075 0186 001) un divām palīgēkām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 075 0186 002 un 0100 075 0186 003) - Jaunmoku ielā 20, Rīgā, kas ierakstīta zemesgrāmatā uz valsts vārda Finanšu ministrijas personā, kā arī valstij piekrītošo Finanšu ministrijas valdījumā esošo 1/3 domājamo daļu no būves (būves kadastra apzīmējums 0100 075 0186 004) Jaunmoku ielā 20, Rīgā, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 14. panta un 46.1 panta nosacījumus.

2. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

3. Finanšu ministrijai nodot pircējam šā rīkojuma 1. punktā minēto nekustamo īpašumu 30 dienu laikā no pirkuma līguma noslēgšanas dienas, sastādot attiecīgu pieņemšanas un nodošanas aktu.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Finanšu ministra vietā -
iekšlietu ministrs Rihards Kozlovskis