Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr. 403

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 9. §)

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē:

1.1. šā rīkojuma pielikuma 1., 2., 3., 4. un 5. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. pantu;

1.2. šā rīkojuma pielikuma 6. un 7. punktā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 45. panta trešo daļu.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola

 


Pielikums
Ministru kabineta
2015. gada 28. jūlija
rīkojumam Nr. 403

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr. p. k. Adrese Īpašuma sastāvs Telpu grupas kadastra apzīmējums
1. "Baravikas"-4
Dzelzāmurs
Iecavas novads
Dzīvoklis un tam piekrītošās 10560/42440 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0038 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0038 002), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4064 005 0038 003) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 005 0038) 4064 005 0038 001 004
2.

"Iecavas stacijas ēka 2"-2
Iecavas novads

Dzīvoklis un tam piekrītošās 2870/18880 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 008 0159 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4064 008 0159 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 008 0159) 4064 008 0159 001 004
3.

"Iecavas stacijas ēka 2"-3
Iecavas novads

Dzīvoklis un tam piekrītošās 3250/18880 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 008 0159 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4064 008 0159 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 008 0159) 4064 008 0159 001 006
4.

"Iecavas stacijas ēka 2"-4
Iecavas novads

Dzīvoklis un tam piekrītošās 3040/18880 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4064 008 0159 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4064 008 0159 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4064 008 0159) 4064 008 0159 001 005
5. "Lejas"-1
Līvbērzes pagasts
Jelgavas novads
Dzīvoklis un tam piekrītošās 3100/9350 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 5462 010 0902 001), kūts (būves kadastra apzīmējums 5462 010 0902 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 5462 010 0902) 5462 010 0902 001 001
6. Rūpnīcas iela 5-4
Liepa
Liepas pagasts
Priekuļu novads
Dzīvoklis un tam piekrītošās 5320/51780 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4260 003 0216 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4260 003 0216)

4260 003 0216 001 004

7.

Visvalža iela 3B-66
Rīga

Dzīvoklis un tam piekrītošās 4580/781830 kopīpašuma domājamās daļas no trijām dzīvojamām mājām (būvju kadastra apzīmējumi 0100 031 0107 001, 0100 031 0107 002 un 0100 031 0107 003) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 031 0107) 0100 031 0107 002 027

Ekonomikas ministre Dana Reizniece-Ozola