Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta noteikumi Nr. 414

Rīgā 2015. gada 28. jūlijā (prot. Nr. 36 3. §)

Grozījumi Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi"

Izdoti saskaņā ar Ģeotelpiskās informācijas likuma
11. panta trešo daļu un 12. panta ceturto daļu

Izdarīt Ministru kabineta 2011. gada 15. novembra noteikumos Nr. 879 "Ģeodēziskās atskaites sistēmas un topogrāfisko karšu sistēmas noteikumi" (Latvijas Vēstnesis, 2011, 183. nr.) šādus grozījumus:

1. Izteikt 1.2. un 1.3. apakšpunktu šādā redakcijā:

"1.2. Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēmas parametrus un piemērošanas kārtību;

1.3. kārtību, kādā Latvijas teritorijā realizē Eiropas Vertikālās atskaites sistēmu;".

2. Izteikt 2. punktu šādā redakcijā:

"2. Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma un Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizācija Latvijas teritorijā veido ģeodēziskās atskaites sistēmu. Ģeodēziskās atskaites sistēmas realizāciju apvidū nodrošina valsts ģeodēziskais tīkls."

3. Papildināt noteikumus ar 2.1 un 2.2 punktu šādā redakcijā:

"2.1 Latvijas ģeodēzisko koordinātu sistēma ir 1992. gada ģeodēzisko koordinātu sistēma (turpmāk - LKS-92).

2.2 Eiropas Vertikālās atskaites sistēmas realizācija Latvijas teritorijā ir Latvijas normālo augstumu sistēma epohā 2000,5 (turpmāk - LAS-2000,5)."

4. Aizstāt 7. punktā vārdu "LatPos" ar vārdiem "pastāvīgo globālās pozicionēšanas bāzes staciju sistēma "Latvijas Pozicionēšanas sistēma" (turpmāk − LatPos)".

5. Izteikt III nodaļas nosaukumu šādā redakcijā:

"III. LAS-2000,5 piemērošanas kārtība".

6. Papildināt noteikumus ar 11.1 un 11.2 punktu šādā redakcijā:

"11.1 LAS-2000,5 ir veidota, realizējot Eiropas Vertikālās atskaites sistēmu 2007. gadā (EVRF2007 epoha 2000,0).

11.2 LAS-2000,5 sasaisti ar EVRF2007 realizē 16 nivelēšanas tīkla 1. klases punkti - fr002, fr766, frA, fr50, fr3939, fr1484, fr1174, gr4, gr2913, gr1684, sm0718, gr2285, pp3433, gr2083, gr2128 un gr538."

7. Izteikt 12. punktu šādā redakcijā:

"12. LAS-2000,5 realizē nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases punkti."

8. Papildināt noteikumus ar 13.1 punktu šādā redakcijā:

"13.1 Baltijas 1977. gada normālo augstumu sistēmas (turpmāk - BAS-77) transformācijai uz LAS-2000,5 izmanto šādu transformācijas algoritmu:

H(II) = H(I) + a1 + a2 x M0 *(LAT-LAT0) + a3 x N0 x (LON-LON0) x cos(LAT), kur

H(I) - augstums BAS-77, izteikts metros;

H(II) - augstums LAS-2000,5, izteikts metros;

M0 - meridiāna liekuma rādiuss m uz rotācijas elipsoīda GRS80 punktā P0;

N0 - izliekuma rādiuss m perpendikulāri meridiānam GRS80 punktā P0;

LAT - transformējamā punkta platums radiānos ETRS89;

LON - transformējamā punkta garums radiānos ETRS89;

P0(LAT0,LON0) - transformācijas atbalsta punkta P0 platums 0,994255897 rad (56º 58' 0.0000" grādos) un garums 0,434296096 rad (24º 53' 0.0000" grādos) ETRS89 sistēmā;

a1 - vertikālais pārvietojums 1,49392900367864 E-0001 m;

a2 - novirze meridiāna virzienā 7,99066182789555 E-0008 m;

a3 - perpendikulārā virziena novirze pret meridiānu - 9,48289473646151 E-0008 m."

9. Izteikt 17. un 18. punktu šādā redakcijā:

"17. Nosakot augstumu LAS-2000,5 ar globālo pozicionēšanu, var izmantot kvaziģeoīda augstuma modeli LV'14, kura precizitāte pret valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla 1. un 2. klasi un nivelēšanas tīkla 1. un 2. klasi ir līdz četriem ar pusi centimetriem, vai citu kvaziģeoīda augstuma modeli, kura precizitāte ir augstāka par LV'14 kvaziģeoīda modeli.

18. Ja, ģeodēzisko darbu rezultātā iegūstot ģeotelpiskos pamatdatus valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei, izmanto citu kvaziģeoīda augstuma modeli, modeļa izstrādātājs nodrošina tā precizitātes pārbaudi, veicot kontrolmērījumus un nosakot kamerāli modeļa precizitātes novērtējumu. Kvaziģeoīda augstuma modeļa precizitāti pārbauda pret valsts ģeodēzisko tīklu (valsts ģeodēziskā tīkla globālās pozicionēšanas tīkla 1. un 2. klases un nivelēšanas tīkla 1. un 2. klases punktiem)."

10. Svītrot 19. un 20. punktu.

11. Izteikt 21. punktu šādā redakcijā:

"21. Pirms kvaziģeoīda augstuma modeļa izmantošanas ģeodēziskajos darbos, lai iegūtu ģeotelpiskos pamatdatus valsts vai pašvaldību funkciju un uzdevumu izpildei, modeļa izstrādātājs vai tā pilnvarota persona rakstiski iesniedz Latvijas Ģeotelpiskās informācijas aģentūrai (turpmāk - aģentūra) publicēšanai aģentūras mājaslapā internetā šo noteikumu 18. punktā minētajā precizitātes pārbaudē iegūtos rezultātus un modeļa precizitātes novērtējumu, norādot pārbaudes datumu, kvaziģeoīda augstuma modeļa izstrādātāju un tā precizitātes pārbaudes izpildītāju."

12. Papildināt noteikumus ar 21.1 punktu šādā redakcijā:

"21.1 Aģentūra šo noteikumu 21. punktā minēto informāciju publicē mājaslapā internetā piecu darbdienu laikā pēc tās saņemšanas. Par publicētās informācijas patiesumu un ticamību atbild kvaziģeoīda augstuma modeļa izstrādātājs."

13. Aizstāt 22. punktā vārdu un skaitli "LV'98" ar vārdu un skaitli "LV'14".

14. Aizstāt 29., 41. un 42. punktā vārdus "Valsts ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma" (attiecīgā locījumā) ar vārdiem "Ģeodēziskā tīkla informācijas sistēma" (attiecīgā locījumā).

15. Svītrot 45.3. apakšpunktu.

16. Izteikt 45.4. apakšpunktu šādā redakcijā:

"45.4. informācijas uzkrāšanu par ģeodēzisko tīklu un tās aktualizēšanu."

17. Svītrot 50. punktu.

18. Svītrot 58. punktā skaitli un vārdu "18. un".

19. Papildināt noteikumus ar 62. punktu šādā redakcijā:

"62. Aģentūra nodrošina bez maksas publiski pieejamu programmatūru augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas augstumu atzīmju pārrēķinam no BAS-77 uz LAS-2000,5."

Ministru prezidenta vietā -
satiksmes ministrs Anrijs Matīss

Aizsardzības ministrs Raimonds Bergmanis

31.07.2015