Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.

Darbības ar dokumentu

Tiesību akts: spēkā esošs

Ministru kabineta rīkojums Nr.381

Rīgā 2015.gada 15.jūlijā (prot. Nr.34 6.§)

Par nekustamo īpašumu nostiprināšanu zemesgrāmatā uz valsts vārda un pārdošanu

1. Saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 5. panta pirmo daļu atļaut valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" pārdot izsolē šā rīkojuma pielikumā minētos valsts nekustamos īpašumus, ievērojot Publiskas personas mantas atsavināšanas likuma 11. pantu.

2. Valsts akciju sabiedrībai "Privatizācijas aģentūra" īpašuma tiesības uz šā rīkojuma pielikumā minētajiem valsts nekustamajiem īpašumiem nostiprināt zemesgrāmatā uz valsts vārda Ekonomikas ministrijas personā.

3. Pircējs par valsts nekustamo īpašumu maksā euro.

Ministru prezidente Laimdota Straujuma

Ekonomikas ministra vietā -
veselības ministrs Guntis Belēvičs

 


Pielikums
Ministru kabineta
2015.gada 15.jūlija
rīkojumam Nr.381

Zemesgrāmatā ierakstāmie un pārdodamie valsts nekustamie īpašumi

Nr. p. k. Adrese Īpašuma sastāvs Kadastra Nr./telpu grupas kadastra apzīmējums
1. "Šopas"-8
Mālpils
Mālpils novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 2500/22940 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 8074 003 0256 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 8074 003 0256) 8074 003 0256 001 004
2. "Lauri"-1
Vērgales pagasts
Pāvilostas novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 4690/8790 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 6496 008 0099 001), diviem šķūņiem (būvju kadastra apzīmējumi 6496 008 0099 002, 6496 008 0099 004), kūts (būves kadastra apzīmējums 6496 008 0099 003) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 6496 008 0099) 6496 008 0099 001 001
3. "Līdumi"
Priekuļu pagasts
Priekuļu novads
nekustamais īpašums, kas sastāv no viena dzīvokļa dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 4272 006 0247 001), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 4272 006 0247 002) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 4272 006 0247) 4272 006 0247
4.

Stendes iela 7, k-3-20
Rīga

dzīvoklis un tam piekrītošās 1630/70560 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 0100 076 2100 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 076 2100) 0100 076 2100 001 020
5. Ganību dambis 40A-26
Rīga
dzīvoklis un tam piekrītošās 3150/105710 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums
0100 014 2031 001) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 0100 014 2031)
0100 014 2031 001 026
6. "Virķēni 1"-6
Virķēni
Vilpulkas pagasts
Rūjienas novads
dzīvoklis un tam piekrītošās 5620/125430 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 9694 005 0119 023) un zemes vienības (zemes vienības kadastra apzīmējums 9694 005 0152) 9694 005 0119 023 006
7. Lokomotīves iela 4-1
Ventspils
dzīvoklis un tam piekrītošās 474/3038 kopīpašuma domājamās daļas no dzīvojamās mājas (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0201 009), šķūņa (būves kadastra apzīmējums 2700 023 0201 010) un diviem pagrabiem (būvju kadastra apzīmējumi 2700 023 0201 012 un 2700 023 0201 013)

2700 023 0201 009 001

Ekonomikas ministra vietā -
veselības ministrs Guntis Belēvičs